Til hovedinnhold
Viser 281–290 av 2048 treff.
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  Følelser kan være flyktige. De kan være vanskelige å gjenkjenne og holde fast ved. Det gjelder i enda større grad for barn enn for voksne. Synet kan i noen grad være til hjelp for å forstå følelsene og ...
 • Lær å spise selv

  23.05.2017 | Kapittel

  ...være avhengig av andre får mer kontroll over hva og hvor mye det ønsker å spise skaper innhold i begreper som sult og metthet gjennom erfaringer og handling. oppdager sammenhenger i tilværelsen: maten kommer ...
 • Synshemning og lek

  04.09.2023 | Artikkel

  Barn med synshemning kan ha andre utfordringer i lek enn barn med normalt syn. Her får du informasjon om hva du bør ta hensyn til i lek der barn med synsvansker deltar. Lekeutvikling foregår i faser for alle ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...og uttrykker. Du må også legge til rette for at elevene kan bruke kommunikasjonsformen sin. Uansett om eleven bruker ikke-hjulpet kommunikasjon, hjulpet kommunikasjon eller partnerstøttet kommunikasjon ...
 • Hvorfor omvendt undervisning?

  17.08.2022 | Kapittel

  ...struktur   forutsigbarhet  repetisjon av fagstoffet   å jobbe i sitt eget tempo   å få forklart ord og begreper   informasjon gjennom bilder og film informasjon ved bruk av elevens alternative kommunikasjonsform(ASK) ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...knyttet til et tema. Til vanlig er tankekart visuelle og gir en grafisk framstilling av et tema eller begrep og sammenhengen mellom disse. En tradisjonell måte å lage tankekart på, er å skrive et ord midt på ...
 • Cause and Effect Sensory Sound Box

  14.09.2016 | App

  ...stimulering. Du kan også bruke den til begrepslæring knyttet til egenskaper ved animasjoner og lyd. Bruk den for å skape et visuelt bilde av lyd og visuelle erfaringer om hva lyd er. Gi taktile erfaringer med ...
 • En inkluderende skole?

  18.10.2016 | Bok/hefte

  Boken «En inkluderende skole?» er en analyse av begrepet inkludering. Den retter søkelyset mot to aktuelle ytterpunkter i forståelsen av begrepet: det ideologiske perspektivet, og det erfarte perspektivet ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...voksne kunne benytte begrepet, mens barnet er opptatt av å utføre handlingen. Den voksne kan si KOPP/kopp, mens barnet ser på den voksne. En dukkeskje kan benyttes til å late som om man spiser. Skjeen ligner ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...sammenheng med andre opplysninger om eleven for å kunne ta en avgjørelse om videre henvisning eller videre testing. Testen består av tre delprøver – Setningsminne, Ordspenn og Begreper. Disse delprøvene vil en ...