Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 441 - 450 av 1947 treff.

 • Flere hoder tenker bedre enn ett

  07.07.2016 | Bok/hefte

  ...to klasserom. Prosjektet "Flere hoder tenker bedre enn ett" har hatt som siktemål å utvikle kunnskap om og forståelse av viktige faktorer ved læringsprosesser hos barn med Attention Deficit and Hyperactive ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  For noen hørselshemmede elever er norsk tegnspråk det språket som brukes for å snakke om språk; for å diskutere, sammenligne og forklare. I den tidlige leseopplæringen vil bimodalt tospråklige elever koble ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...hjelpemiddel som visualiserer tid. Nedtelleren er til nytte dersom man har vansker med å forstå begrepet tid eller strukturere tidsbruk. Nedtelleren vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du ...
 • Tema: Min morgen

  03.04.2020 | Kapittel

  Film om: Min morgen  ...
 • Fravær for elever i videregående opplæring og tjenester fra Statped

  19.10.2017 | Artikkel

  ...dette som fravær.  Dette gjelder både opp mot fraværsgrensen og føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis.  Statped dokumenterer fravær der elever trenger det og spør oss om dette.  Statped tilbyr utredning ...
 • Kunnskapsoversikt Tegnspråkopplæring i barnehage

  16.02.2021 | Bok/hefte

  I 2020 publiserte Statped en kunnskapsoversikt om tegnspråkopplæring i barnehagen. Den viser at det foreligger lite forskningsbasert kunnskap som omhandler tegnspråkopplæring i barnehager. Dermed avdekkes ...
 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...personer med komplekse og omfattende synsvansker, for personer med kombinerte sansetap og ved spørsmål om døvblindhet. Statped foretar oppfølgende tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer som er ...
 • Kommunikasjonspass

  13.06.2022 | Kapittel

  ...vanskelig å tolke. Ofte vil andre variere i sin oppfatning av hva vedkommende uttrykker. Laget rundt personen må derfor samarbeide om å finne ut hvordan ulike kroppslige uttrykk arter seg, og hva de kan ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...grad som jevnaldrende som følge av kommunikasjonsutfordringer og begrenset samhandling.  Forskningen om barns vennskap har i hovedsak rettet oppmerksomheten mot barn uten nedsatt funksjonsevne. Denne forskningen ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...oppmerksomhetsvansker, og vanskene opptrer i et spekter fra mildt til alvorlig. All utredning som gjelder diagnoser utføres av helseforetak, BUP for barn og DPS for voksne over 18 år.   ADHD kan presentere ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!