Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 491 - 500 av 1947 treff.

 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  Begrepet grøt blir for eksempel sagt mange ganger ved tilbereding og gjennomføring av et måltid hvor tale benyttes. «Vil du ha grøt eller brødskive? Nå skal jeg helle oppi grøten, hvor er grøttallerkenen ...
 • Tusen tegn å tenke på

  30.06.2016 | Bok/hefte

  -for begrepsforståelse og et rikere språk Boka har 38 tema som egner seg for små og store barn som bruker tegn i sin kommunikasjon. Temaene er visuelt fremstilt med innholdsrike, men enkle illustrasjoner ...
 • Etiske refleksjoner

  04.05.2015 | Kapittel

  ...selv om den voksne er hovedansvarlig for rammene og for gjennomføringen. En hovedregel kan være at barnet skal styre mest når det gjelder temaer for samtalen. Dersom barnet hovedsakelig vil snakke om emner ...
 • I voksen alder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...universiteter og høgskoler skal utformes etter prinsippene for universell utforming i tråd med "Lov om universiteter og høyskoler". Studiestedet skal, så langt det lar seg gjøre, legge til rette for studenter ...
 • Spesielle ord

  03.05.2016 | App

  ...ord mot ord. Begrepene kommer i den rekkefølgen de står oppført i ordlisten. Du kan bestemme rekkefølgen.  Appen har en innebygd kontroll som gjør at du får umiddelbar tilbakemelding på om det er riktig ...
 • Britiske skoler med interessante teknologierfaringer

  14.12.2015 | Video

  ...observerte, var pingvinens livsløp, og elevene skulle, etter lærerens gjennomgang, lage en animasjon om de ulike stadiene av livsløpet. Læreren modellerte bruken av programmet siden det var første gang elevene ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker SuperNova

  24.11.2016 | Artikkel

  SuperNova. Du kan bruke Bokhylla til å lese Statpeds fulltekstlydbøker.  I Bokhylla kan du selv avgjøre om du vil lese ei bok på leselist, med innlest tale eller med kunstig tale, og du kan enkelt veksle mellom ...
 • Tegnspråkopplæring i videregående skole etter §3-9

  26.04.2017 | Artikkel

  ...tegnspråk er avgrensa til de utdanningsprogrammene og programområdene som disse skolene gir. Retten gjelder elever – ikke lærlinger eller lærekandidater. Læreplaner og unntak Læreplanverket og læreplanene ...
 • Fievrrut – Fievro – Vuajastahkh

  23.01.2020 | Bok/hefte

  Fievrrut – Fievro – Vuajastahkh er en ord- og begrepsbok som er tilpasset barn i begynneropplæringen. Fievrrut – Fievro – Vuajastahkh er en bok som er tilpasset barn i begynneropplæringen. Den passer også ...
 • Kahoot!

  22.01.2018 | Nettressurs

  ...og godt egnede verktøy i lærerens daglige vurderingspraksis. Ressursen vil være mer læringsfremmende om den benyttes til formativ vurdering fremfor summativ vurdering. Kahoot kan brukes både i forkant av ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!