Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 511 - 520 av 1947 treff.

 • Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

  19.10.2016 | Bok/hefte

  ...språk?  Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt. Boken er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger ...
 • Hvem har behov for lese- og skrivestøtte

  05.11.2020 | Kapittel

  ...nyttig for de aller fleste av oss, men for mange er disse støttefunksjonene helt nødvendig. Dette kan gjelde for personer med nedsatt syn nedsatt hørsel konsentrasjonsvansker språkvansker afasi dysleksi generelle ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegging ved afasi:  Finne ut hvilke språklige funksjoner som er rammet, og i hvilken grad Få informasjon om hva personen klarer bra og hva som er vanskelig i språk og kommunikasjon Utarbeide tilpassede tiltak ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmespalten, vil stemmekvaliteten bli tilfredsstillende, mens innpusten blir tyngre og noe nedsatt. Om det paretiske stemmebåndet står langt fra midtlinjen, vil stemmekvaliteten bli merkbart dårligere, ...
 • Introduksjon

  17.06.2022 | Kapittel

  Tips og oppgaver i afasiundervisningen tekst i felt Om Sareptas afasikrukke "Sareptas afasikrukke" er navnet på en oppgavebank og et nettverk for logopeder som underviser mennesker som har afasi (ervervede ...
 • Tema: Følelser

  03.04.2020 | Kapittel

  Film om Følelser, mimikk og kroppsspråk  Kahoot ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  ...delvis mangler et funksjonelt talespråk, men graden av kommunikasjonsvansker varierer. Vil du vite mer om forskjellige former for ASK, kan du se her.  Struktur, trening og ASK. De fleste mennesker med autisme ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...klargjøre gjeldende bestemmelser på feltet og vise gode måter å følge opp disse bestemmelsene på. Foreldre og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover ...
 • Dysleksi og tilrettelegging ved eksamen

  23.10.2017 | Artikkel

  ...kompetanse. Opplæringsloven sikrer tilrettelegging for elever i grunnskole og videregående opplæring. Lov om universiteter og høyskoler regulerer rettighetene til studentene.  Behovet for tilrettelegging er individuelt ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Barn som er forsinket når det gjelder samspill og språklig utvikling bør ha kontakt med få voksne i barnehagen. Barn oppnår vanligvis samspill først med nære omsorgsgivere, som mor, far og nære familiemedlemmer ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!