Søk | www.statped.no

Viser 521 - 530 av 1950 treff.

 • Hvem har behov for lese- og skrivestøtte

  05.11.2020 | Kapittel

  ...nyttig for de aller fleste av oss, men for mange er disse støttefunksjonene helt nødvendig. Dette kan gjelde for personer med nedsatt syn nedsatt hørsel konsentrasjonsvansker språkvansker afasi dysleksi generelle ...
 • Å lese

  03.09.2018 | Kapittel

  ...blind eller sterkt svaksynt, får ikke samme oversikt over teksten som normalt seende elever. Dette gjelder både når eleven leser punktskrift på leselist, med kunstig tale og med forstørring. Eleven får bedre ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegging ved afasi:  Finne ut hvilke språklige funksjoner som er rammet, og i hvilken grad Få informasjon om hva personen klarer bra og hva som er vanskelig i språk og kommunikasjon Utarbeide tilpassede tiltak ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  Barnehagen og foreldre er i besittelse av mye informasjon om hvilken tilrettelegging som fungerer og hvilke andre barn, barnet har gode relasjoner til. Les mer om gode tiltak i overganger på våre nettsider. Noen ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...klargjøre gjeldende bestemmelser på feltet og vise gode måter å følge opp disse bestemmelsene på. Foreldre og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover ...
 • Dysleksi og tilrettelegging ved eksamen

  23.10.2017 | Artikkel

  ...kompetanse. Opplæringsloven sikrer tilrettelegging for elever i grunnskole og videregående opplæring. Lov om universiteter og høyskoler regulerer rettighetene til studentene.  Behovet for tilrettelegging er individuelt ...
 • Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

  23.05.2019 | Artikkel

  ...sammenheng. 1. Vi ber Statped om å utarbeide en plan for systematisk tegnspråkopplæring i barnehagen. Den skal ha status som støttemateriell og er et supplement til det som står om språk og kommunikasjon i ...
 • Hørselshemmede og hørende barn i barnehagen

  13.12.2016 | Artikkel

  ...barn som har hørselshemninger og hørende barn kan samhandle og delta på like vilkår, kreves kunnskap om hørselshemmede barns særlige behov. Studien artikkelen bygger på, viser at barnehagen har flere utfordringer ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  Trinnet stiller krav til at pedagogen har gode kunnskaper om lek. Hun må like å leke og holde orden, ha struktur og fleksibilitet i hvordan leken organiseres.  Pedagogens utfordring er å gå inn i leken ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...grenser mellom hva som regnes som akseptabel og uakseptabel atferd. Det varierer også fra miljø til miljø om oppførselen regnes for «rar» eller ikke. Atferden er et problem hvis den reduserer muligheten for læring ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!