Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 561 - 570 av 1947 treff.

 • Praktiske opplysninger

  23.05.2022 | Artikkel

  Kursavgift:  Kr. 1200 (inkl. lunsj) for begge dager Studenter: Kr. 600 (inkl. lunsj) for logopedistudenter (gjelder de første 20 som melder seg på) Ønsker du og følge oss på din egen pc er det gratis, men du må melde ...
 • Informasjon

  25.01.2018 | Kapittel

  Vurder hvem som bør få informasjon og hva det skal informeres om. La eleven ta del i prosessen, om mulig.
 • Formidling og visualisering av fagstoff

  06.11.2019 | Artikkel

  Mange VR-ressurser gir utvidede didaktiske rammer i undervisningen. Dette gjelder for eksempel muligheten for visualisering av fagstoff og reise på virtuelle ekspedisjoner.  Mange reiser på turer for å ...
 • Programmeringsspråk

  01.03.2021 | Kapittel

  ...behov for skjermleser vil møte på utfordringer i mange programmer med blokkprogrammering.   Les mer om tilgjengelighet for elever med nedsatt syn.   Det aller mest utbredte blokkprogrammerinsverktøyet heter ...
 • Utredning av matematikkvansker

  28.03.2022 | Artikkel

  ...komplekst vanskebilde, der hensikten er å vurdere pedagogisk tilrettelegging. Statped kan ikke ta oppdrag om å utrede og diagnostisere spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli.  Statped kan bistå PP-tjenesten ...
 • Usher syndrom - en kort beskrivelse

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...gir en kortfattet beskrivelse av noen av de sentrale aspektene ved dette syndromet, og også si noe om døvblindhet som er den funksjonshemningen syndromet med tiden forårsaker. Usher syndrom er klart den ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...for nettbaserte hjelpemidler gjelder) tolk - tegnspråktolk/skrivetolk skrivehjelp endring av eksamensform fra skriftlig til muntlig eller omvendt der det er mulig informasjon om hørselshemming til sensor ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...det gjelder den nevrodegenerative sykdommen NCL, og som opptrer i flere former. I Norge dominerer en juvenil form forkortet JNCL. Boka tar for seg en innføring i sykdommens karakter. Når det gjelder motorisk ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  ...behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av språkvanskane. Artikkel om doktorgradsarbeidet til Monica Knoph. Eit hjerneslag fører ofte til afasi, som er svikt i evna til ...
 • Skriveutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...språklig bakgrunn. Dette vil være med på å påvirke den skriftspråklige utviklingen og hvordan, når og om de går gjennom de ulike fasene. Barn lærer å skrive ved å delta i miljøer hvor det blir lest og skrevet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!