Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 721 - 730 av 1947 treff.

 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...foreldrenes morsmål. Les om tegnspråkopplæring for eleven er med et annet morsmål enn norsk eller samisk Andre hørselshemmede med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole Selv om mange barn med hørselsvansker ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...ha et godt felles språk kan hemme deltakelsen i dialogen med jevnaldrende i barnehage og skole. Mer om deltakelse http://www.sansetap.no/smabarn-horsel/deltakelse/ Se eksempel på tilrettelegging   Døve  ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  ...observasjon av atferd og informasjon fra foreldre og andre som kjenner den synshemmede godt. Les mer om tverrfaglig utredning av synsfunksjon. Kravet til synsfunksjon varierer – oppfølging over tid Kravene ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...kjennskap til hvilke forventinger eleven møter knyttet til læring og sosial utvikling, samt informasjon om sitt barns læring og sosiale utvikling. Målet med samarbeidet er å øke den felles forståelsen av elevens ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...autisme vil profittere på å ha deler av undervisningen på enerom. Dette gjelder spesielt ved innlæring av nytt fagstoff. Det gjelder også når de lære spesifikke sosiale ferdigheter. Dette er ofte nødvendig ...
 • Etter prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  Eksamensansvarlig må informere sensor om at eleven har benyttet et tilrettelagt oppgavesett. Skolen må også sørge for at sensor får informasjon om eller tilgang til: alle informasjonsskriv om det tilrettelagte oppgavesettet ...
 • Har vi ikke punktskriftboken?

  04.01.2017 | Artikkel

  Da søker du om å få læreboka pedagogisk tilrettelagt i papirpunkt eller som elektronisk bok for leselist. Fristene er: 20. januar for grunnskolen, Vg2 og Vg3 30. april for Vg1 Bøker bestilt innen fristen ...
 • Camilla og Morten - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  Interaktive oppgaver basert på leseboken om Camilla og Morten Innholdet i oppgavene bygger på leseboka om Camilla og Morten, men det er ikke nødvendig med kjennskap til leseboken for å kunne løse oppgavene ...
 • Når barnet stammer – Hva kan barnehagen gjøre?

  24.08.2017 | Video

  En informasjonsfilm om førskolebarn med stamming. Hva kan barnehagen gjøre? Sammen med foreldre utgjør barnehagepersonalet en viktig del av den logopediske oppfølgingen for barn som stammer. Gode tiltak ...
 • Når barnet stammer – Hva kan logopeden gjøre?

  24.08.2017 | Video

  En informasjonsfilm om førskolebarn med stamming. Hva kan logopeden gjøre? Logopeden har kompetanse på stamming og vet hvilke tiltak som bør iverksettes for barn med stamming. Det er logopeden som er ansvarlig ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!