Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 961 - 970 av 1947 treff.

 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...bred kompetanse på flere områder; kunnskap om tekstbygging, mottakerbevissthet, kunnskap om språklige virkemidler, sjangerforståelse, og et variert språk.  Mer om digitale kompetanser   ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  17.03.2021 | Video

  Video om hva du bør tenke på i forkant av utprøving av et høyteknologisk kommunikasjonshjelpemiddel. I videoen blir du kjent med Olav og Bente som begge har afasi. Formålet med filmen er å bidra til økt ...
 • MIN kropp 12+

  01.11.2016 | DVD/CD

  Barn og ungdom trenger informasjon om kropp, seksualitet og om egne og andres grenser. De trenger også språk til å si fra når noe ikke er som det skal. Målgruppen for MIN kropp 12 + er hørselshemmede ungdommer ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...oppfølging ungdommen har behov for. Felles for de fleste er likevel at mål for logopedisk oppfølging handler om håndtering av stamming. I oppfølgingen er det viktig at miljøet rundt eleven involveres i samråd med ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...helseføretak skal PPT vere innsøkande instans. Fagområdet afasi tilbyr utredning av afasi og gir råd om tiltak. Utredninga baserast på behovet formidla i søknaden. Vi kartlegg systematisk og har ei heilskapleg ...
 • Har du lyst på litt faglig oppdatering i påsken?

  04.04.2022 | Artikkel

  ...brukerne våre i tekst bilder og film, bli inspirert av gode eksempler og få del i gode erfaringer. Filmer om Statped og laget rundt. Bli kjent med hva vi gjør, hvordan og hvorfor I forbindelse med årets Statpedkonferansen ...
 • God start

  26.04.2017 | Tjeneste

  Andre nære familiemedlemmer kan også delta.  Mål Kurset skal gi foreldrene grunnleggende kunnskap om nedsatt hørsel og konsekvenser av hørselstap hvordan stimulere til utvikling av lytteferdigheter og ...
 • Tilrettelegging og tiltak

  25.08.2017 | Kapittel

  ...avvikende oppførsel. Slik hjelper vi barnet til å få økt bevissthet om egen atferd. For å øke tryggheten hos barnet kan vi informere barnet om hva som skjer i omgivelsene lage dagsplaner, forberede hendelser ...
 • Teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

  15.06.2022 | Kapittel

  ...nødvendig. Her kan foreldre og fagpersoner møtes for å utveksle informasjon. De kan også samarbeide om å utvikle gode tiltak med mål og beskrive tjenestebehov både på kort og lang sikt. Ansvarsgruppe og ...
 • Barnets stemme: Ressurser til arbeid med selvbestemmelse

  19.12.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...stemme og fremme sine synspunkter – og som en tilnærming til faglig læring –  kan vi se til arbeidene om selvbestemmelse eller «self-determination» som er det engelske fagbegrepet. Materiell Kartleggingsverktøy ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!