Til hovedinnhold
Viser 1011–1020 av 2239 treff.
 • Bokstavutfylling

  21.06.2022 | Kapittel

  ...første lyd.pdf Last ned fullfør ordet.pdf Last ned fyll inn første bokstav.pdf Last ned fyll inn utelatte bokstaver.pdf Last ned fyll ut med rett bokstav.pdf Last ned fyll ut ordet med riktig bokstav.pdf   ...
 • Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers

  19.02.2019 | Artikkel

  ...de har. Lærernes kompetanse om tilrettelegging er viktig  Denne artikkelen bygger på intervjuer med døve studenter i høyer utdanning. Studien viser at foreleseres kunnskap om visuelt orientert undervisning ...
 • Kompetansemål

  10.02.2020 | Artikkel

  Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon Kompetansemål i samfunnsfag etter 4. årstrinn Skape og illustrere fortellinger om mennesker ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...undersøkes, og det må foreligge en plan for oppfølging når eleven strever med bruk av og forståelse av begreper i faget mangler engasjement og forståelse i problemløsningsoppgaver viser liten deltakelse i matematiske ...
 • Synsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...husker bilder og former på en annen måte, og dette kan gjøre det vanskelig å snakke med normalseende om matematisk problemløsning og resonnering. I tillegg forutsetter måloppnåelse i matematikkfaget ofte ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  ...cochlea implantat (CI). Foreldre får tilbud om genetisk utredning for å finne årsaken til døvheten. Genetikere og andre fagpersoner avgjør om man skal få tilbud om å gjøre en bredspektret genutredning for ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...på hvordan barn i barnehagen på en praktisk og digital måte kan lære om programmering. Inkludering i barnehagen handler blant annet om tilrettelegging for sosial deltakelse. Da er det viktig å finne læringsaktiviteter ...
 • Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)

  24.06.2016 | Tema

  ...voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rett til et tilbud på samisk. Om samisk spesialpedagogisk støtte ...
 • Video transcription Ida Sødahl Utne, Hilde Havsjømoen, Oddvar Øyan, Maria Sandhaug

  07.09.2023 | Artikkel

  ...suited in different contexts, swell paper versus paper braille, grid versus dots or dotted lines. In order to find the right answers to this question, it has been very important for us to have the opportunity ...
 • Inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...alle elever, innebærer at skolen må ha kompetanse på ulike former for tilrettelegging. Det kan handle om å arbeide for trygge og inkluderende læringsmiljø. å ha høye realistiske forventninger til alle. å ...