Til hovedinnhold
Viser 1121–1130 av 2239 treff.
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  ...pedagogisk god måte, kan instruksjonsfilm være et meget godt hjelpemiddel og læringsverktøy. Dette gjelder ikke minst for personer med kognitive funksjonsvansker. Mange i denne målgruppen har behov for konkret ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...møter familiene hjemme når de får besøk av pedagogene Kirsten Ruud og Arlene Temte og får del i deres tanker rundt det å ha et prematurt barn. Filmen gir et innblikk i måten det har vært jobbet med oppfølging ...
 • Tema: Naturlige tegn

  01.04.2020 | Kapittel

  Lær tegn med Isaac & Vilde  Litt om naturlige tegn med utgangspunkt i filmen ...
 • Stammebehandling av barnehagebarn

  24.02.2020 | Artikkel

  Norske logopeders praksis. I denne artikkelen presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse om hvilke tilnærminger norske logopeder (N=117) oppgir at de benytter i arbeid med barnehagebarn som stammer ...
 • Effective Stuttering Treatment (EST)

  26.01.2022 | Artikkel

  ...som stammer opplever flytende tale og dermed skal kunne kommunisere på lik linje med andre barn. Mer om prosjekt finner du her. Prosjektperiode: 2018-2022 Prosjektleder: Professor Kari-Anne B. Næss, Uio ...
 • Brukerkonferanse

  08.07.2022 | Artikkel

  ...er saker som berører brukergruppene våre, og er innenfor oppdraget vårt.  Her finner du informasjon om konferansen.
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  ...ungdommer og voksne damer. De er glade og lei seg, jubler eller gråter. De lærer hele tiden om seg selv og om å være seg selv – akkurat som oss andre. Felles for Une, Andreas og de andre er de sliter med ...
 • Elever operert for hjernesvulst

  31.05.2016 | Artikkel

  Utfordringer i skolehverdagen - En erfaringsdokumentasjon om hvordan det har gått med elever som har hatt hjernesvulstoperasjon(er), men som ikke hatt tilleggsbehandling. Materialet er basert på tolv elever ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...logoped skal PPT likevel være innsøkende instans. Taleflytteamet tilbyr utredning av stamming, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har ...
 • Kombinerte sansetap hos voksne

  21.09.2023 | Artikkel

  ...og i fritiden. Grad av hjelpebehov vil variere fra person til person, og vil også være betinget av om sansetapene er medfødt eller ervervet.