Til hovedinnhold
Viser 1151–1160 av 2239 treff.
 • Fysisk tilrettelegging

  07.09.2022 | Kapittel

  ...enklere å være selvstendig? Orden, system, ikke for mange gjenstander, merking av nødvendige ting og strukturert møblering, er nøkkelpunkter. Tips til fysisk tilrettelegging Orden og system  For seende gir ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  PAS- læremiddel for utvikling av bevissthet om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker ...
 • Báhkodádjadus julevsábmáj/lulesamisk

  19.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...vædtsak galggá liehket viehkkenævvon maŋemus jahkáj mánájgárden ja vuostasj jahkáj skåvlån. Begrepsforståelse Lulesamisk Váj máná galggi dádjadit væráldav iehtjasij birra de dárbahi bágojt ja moallánagájt ...
 • Blir alt tolket?

  07.06.2023 | Kapittel

  Blir alt tolket Jentene i filmen Barn om tolking sier at tolken skal tolke alt. Tolken skal fange opp alt som sies på begge språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...og kunnskapsutvikling? Hva sier informasjon fra dialog rundt spørreskjemaet "20 spørsmål om språkferdigheter" om styrker og vansker på henholdsvis førstespråk og norsk? Hvis atferd eller faglig fremgang ...
 • Utforsk håndterer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...bildene, men utvid med for eksempel yrker eller ordbilder med verb.   Gjør tegnet for «hammer». Utforsk hvordan man kan bruke avbildende tegn til å danne ytringer om ulike måter å bruke hammeren på. Hardt, svakt ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...hjernen vår mottar fra sanser som syn, hørsel, smak, lukt, berøring og bevegelse. Med andre ordomhandler sanseintegrasjon samspillet mellom sensoriske og motoriske prosesser. Når vår sanseintegrasjon ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...bevisstgjørende for meg å se. Jeg sier og gjør tegnet VONDT og DATT, men hun hører ikke godt nok til å oppfatte ordet «datt», kanskje hører hun «da». Det å bli bevisst på å gjøre tegn i synsfeltet vil si at den voksne ...
 • Titans of Space

  18.11.2016 | App

  ...og variere undervisningsform, og den gir mulighet for økt elevaktivitet. Bruk appen i undervisning om verdensrommet i naturfag. Sansestimulering: Visuell og auditiv stimulering i en virtuell virkelighet ...
 • Oppdage sansetapene

  11.05.2023 | Kapittel

  ...personer som ikke har blitt utredet for medfødt døvblindhet før de har blitt voksne. Når det er mistanke om nedsatt syn og hørsel bør dette utredes av spesialister på området og av fagpersoner som har kompetanse ...