Til hovedinnhold
Viser 1171–1180 av 2249 treff.
 • Eksempel: Slik lager du personlig alfabet

  30.05.2023 | Kapittel

  ...hendelse som har vært. Det handler om å finne det man liker å prate om. Er man flere som lager det, kan man sammenligne og stille spørsmål. Det gir også anledning til å snakke om «min» og «din» bokstav og se ...
 • Oppdage sansetapene

  11.05.2023 | Kapittel

  ...personer som ikke har blitt utredet for medfødt døvblindhet før de har blitt voksne. Når det er mistanke om nedsatt syn og hørsel bør dette utredes av spesialister på området og av fagpersoner som har kompetanse ...
 • Tiimo

  26.03.2019 | App

  ...struktur. Appen er ikonbasert, noe som kan hjelpe de som har behov for visuell støtte. Dette kan gjelde personer med ulike lærevansker, utviklingsforstyrrelser, ervervet hjerneskade eller psykisk utviklingshemning ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...strever eller blir frustrerte. Dette kan minske barnets muligheter til å bli selvstendig. Dette gjelder kanskje spesielt for barn med blindhet siden seende barn kan lære mye ved å observere hva andre gjør ...
 • Tilrettelegging ved Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL)

  09.08.2023 | Kapittel

  ...tegnet på JNCL er nedsatt syn. Diagnosen stilles vanligvis når barnet har begynt på skolen. For mer om JNCL, se Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser (frambu.no). Når JNCL-diagnosen er stilt, må ...
 • Tics i barnehagen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...forebyggende og kompenserende tiltak kan settes inn. Kunnskap om ticslidelser og TS er ett av disse tiltakene.  Se også på ESSENCE-begrepet og tidlig innsats. Oversikt over vanlige vansker knyttet til ticslidelser ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...helhetlig bilde av elevens styrker og utfordringer.    For å kunne tilrettelegge må skolen vite noe om elevens: sterke sider interesser utfordringer læringsmiljøet relasjoner Kartlegging er dermed helt ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...helseføretak skal PPT vere innsøkande instans. Fagområdet afasi tilbyr utredning av afasi og gir råd om tiltak. Utredninga baserast på behovet formidla i søknaden. Vi kartlegg systematisk og har ei heilskapleg ...
 • Bitsboard Flashcards & Games

  10.05.2016 | App

  ...utgangpunkt i bildekort og lydstøtte på ulike måter; bygge ord, stave, finne ord til bilde, finne manglende bokstav, sporing av bokstaver, ordjakt, flashcards, sortere, rekkefølge, sant/usant, bingo, memory ...
 • Styrke sentrale ferdigheter med programmering

  01.03.2021 | Kapittel

  ...sine ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon, kan programmering være en egnet aktivitet. Det samme gjelder for en elev som er umotivert for skolearbeidet, og for eksempel har utfordringer når det kommer til ...