Til hovedinnhold
Viser 2061–2070 av 2238 treff.
 • Rim og regler

  21.09.2023 | Kapittel

  ...samspillsleken, er dette noen tips: stopp opp midt i rimet eller reglen, lag pauser og vent for å se om barnet uttrykker noe. Kanskje forsøker barnet å uttrykke neste «steg» i strukturen, eller det vil at ...
 • Friminutt og SFO/AKS

  28.09.2023 | Kapittel

  Les mer om voksenrollen. Behovet for ledsaging vil variere ut fra elevens synsfunksjon og type aktivitet. En god ledsager er viktig for å kunne skape trygghet, mestring og inkludering. Avklar om eleven ...
 • Kommunikasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...gjør at man får med seg et større utsnitt, men muligheten til å se detaljer blir dårligere. Les mer om: kommunikasjonsformer. tegnspråk. taktil kommunikasjon Tolk/ledsager-tjenesten er også viktig for å ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  Elise Øksendals doktorgradsprosjekt har undersøkt om barn med spesielle behov opplever mer mobbing sammenlignet med typisk utviklede barn, og om barn med spesifikke typer vansker opplever mer mobbing sammenlignet ...
 • Læringsaktiviteter og skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...læreren fikk en relasjon og eleven var klar for flere utfordringer fra læreren. For mer informasjon om spillet se: GeoGuessr | www.statped.no. Film og krimgåte Produksjon av film i form av en krimfortelling ...
 • Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen

  09.12.2016 | Bok/hefte

  Rapporten beskriver prosjektets faser og evaluering, der målet har vært å øke kunnskap om tidlig identifisering av ADHD-lignende adferd i barnehagen. Pedagoger i barnehage erfarer at nesten halvparten ...
 • Mobilize Me

  07.02.2018 | App

  ...og kan dermed dempe stress og gi tryggere rammer. Det blir lettere å rette fokus og konsentrere seg om den aktiviteten som pågår. Verktøyet kan derfor bidra til økt deltagelse i fellesundervisning og sosialt ...
 • Enkel stemmeøvelse

  16.05.2023 | Kapittel

  Om du bruker stemmen mye i hverdagen har du kanskje kjent at du blir sliten. Halsen kan føles sår og stemmen annerledes.  Det kan være et tegn på at stemmebåndsmuskulaturen er overbelastet. Folk som bruker ...
 • God og tilgjengelig litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  Litteraturen kan gi oss et språk for å snakke om livet, opplevelser, noe som berører oss og gir oss opplevelser av å møte andre. Vi liker ofte bøker om temaer vi er opptatt av, og bøker som venner leser ...
 • Video transcription Penny Rosenblum, Kim Zebehazy

  18.04.2021 | Artikkel

  ...developing graphic literacy skills. It's important to expose students to different types of questioning in order to guide them and building their critical thinking skills. The curriculum is study to really try to ...