Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 2239 treff.
 • Om Statped

  23.06.2016 | Seksjon

 • Begrepslæring når elevene er tospråklige

  07.02.2023

 • Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

  13.01.2016 | Bok/hefte

  Lærerveiledningen gir tips og råd om tilpasninger ved siden av faglige refleksjoner. Eksempler på tema fra boka er eventyr, årstidene, farger, former, førmatematiske begreper og om kroppen. Det er totalt 39 tema ...
 • Fra ord til orden, en oppsummering

  28.01.2022 | Kapittel

 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  ...finn norske ord eller uttrykk.pdf Last ned homofone ord.pdf Last ned hva betyr disse uttrykkene?.pdf Last ned hva menes med disse uttrykkenen?.pdf Last ned hva hører sammen?.pdf Last ned ord og uttrykk ...
 • Det første ordet

  09.10.2023 | Kapittel

  Ordet skrives på et ordkort med ledelinjer før og etter ordet mellomrom på hver side av ordet avkuttet høyre hjørne (sikre riktig leseretning) Dette er for å introdusere at et ord har et mellomrom både ...
 • Det andre ordet

  04.05.2023 | Kapittel

  For at eleven skal oppleve mestring, må det andre ordet skille seg vesentlig fra det første ordet. Det må være mye kortere eller mye lengre ha bokstaver som oppleves taktilt forskjellig fra det første ...
 • Arbeid med ord

  30.05.2023 | Kapittel

  I arbeid med ord er fokuset først og fremst på å systematisk lære de ferdighetene som trenges for å lese enkeltord. Gjennom å arbeide med lyder og avkoding i arbeidet med ord, styrkes fonologisk lesing ...
 • Mer om tiltak

  28.06.2016 | Artikkel

  ...være nødvendig å øve på hver enkelt situasjon. Aktiviteter og mestring Det kan være hensiktsmessig om du som er barnehagelærer, observerer hva som er populære aktiviteter i barnegruppen, og hva som er ...
 • Alt om meg

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Øke antall ord eleven kan bruke meningsfylt. Fokusord Elevens navn Favorittmat Farger Tall Dyr Favorittbok Favorittuttrykk Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Alt om meg (PDF) Kartong for å lage postkort ...