Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 521 - 530 av 2052 treff.

 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...barnehagen. Studien er forankret i et sosiokulturelt rammeverk og bygger på en grunnleggende antakelse om at deltakelse i sosiale fellesskap er av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...du får av å være en toåring alene i nattemørket gir muligheter for refleksjon, samtale og diskusjon om oppvekst, omsorg, roller, foreldreansvar og tilknytning. Tematikken gjør at spillet egner seg godt ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...treng hjelp til struktur, orden og oversikt over kva det skal fortelje. Dersom barnet «hoppar» frå tema til tema, kan du hjelpe det ved å «rydde» i tankane; «Fyrst vil eg høyre om teaterstykket du såg i dag ...
 • Dysleksi og regning

  15.06.2016 | Artikkel

  ...matematikkoppgaver med tekst. Elever med dysleksi har oftere matematikkvansker enn elever uten dysleksi. Les mer om dysleksi og andre vansker. Kompenserende læringsressurser I matematikkinnlæring kan det være nyttig ...
 • Ervervet hjerneskade og inkludering

  07.06.2016 | Artikkel

  ...oppfatter omgivelsene dem annerledes. Dette kan gi en annen selvoppfatning og selvfølelse. Ta grep Ta grep for å få til en god inkludering i barnehage, skole eller på jobb. De første tiltakene er: Informere ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...trenger også en bred kunnskapsbase og begreper om verden for å forstå det hun leser kjennskap til, tilgang til og erfaring med barnelitteratur slik at hun utvider ordforrådet sitt og forstår hvordan tekst bygges ...
 • Puppet Pals

  03.05.2016 | App

  ...presentasjonsverktøy stimulere til bruk av flere sanser og appellere til ulike læringsstiler. Det gjelder både når læreren bruker appen til å presentere nytt fagstoff og når elevene får bearbeide fagstoffet ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...språkproblemer, som svakt ordforråd, ordletingsvansker og svak grammatisk forståelse. Mange har også lav selvfølelse på grunn av lese- og skrivevanskene og en del mister motet når det gjelder skolegangen og ser ...
 • CCC-2 Children`s Communication Checklist

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala, der respondenten skal vurdere hvor ofte vedkommende har observert det som beskrives i utsagnene hos det aktuelle barnet. CCC-2 er utviklet for å fange ...
 • Vaksne øver

  07.12.2021 | Kapittel

  ...heilt utan vidare. Alle må øve for å lære noko nytt! Vaksne øver for betre å forstå, tolke og sette ord på det som barnet seier, og for sjølv å kunne uttrykke seg på same måten som barnet. Her er tema at ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!