Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 2285 treff.
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  ...utviklet, forklarer de to rådgiverne. Det kunne gi et godt grunnlag for å få felles forståelse av begreper. Det viste seg også å være nyttig for å kartlegge hva som fremmer og hva som hemmer inkludering ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

  29.09.2020 | Artikkel

  ...forutsetninger til å bli vurdert som øvrige elever på samme alder. Kjernefokus er knyttet til erfaringer fra gjeldende praksis. Funn fra intervjuer med fem elever og studenter, og tre fokusgrupper, viser at det er lite ...
 • Språk, lytting og kommunikasjon i første leveår for barn med hørselstap

  26.08.2020 | Artikkel

  ...diagnostisert hørselstap hos det nyfødte barnet deres, kan oppleve at det er en tung beskjed å få.  Selv om sykehus og fødeavdeling gir både barnet og dere audiologisk oppfølging, kan dere oppleve at det krever ...
 • Språk, tale, lese- og skrivevansker

  10.02.2020 | Kapittel

  ...logoped. Jobb med munnmotorikk ved behov Trene finmotorikk for å skrive bedre Trene på å forstå ord og begreper igjen (språkforståelse) Bilder og symboler, gester, tegn kan kompensere for manglende språk- ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Rapporten har tittelen "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming".  Barn og unge med store og små hørselstap strever ofte ...
 • CETI - spørreskjema for nærpersoner

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...sammenlikne funn fra spørreskjemaet med andre testresultater vil være fruktbart i klinisk arbeid, med tanke på å kartlegge, analysere eller å dokumentere fremgang hos den enkelte personen med afasi.
 • Utfordring 3 - turtaking

  10.11.2021 | Kapittel

  Har du noen gang tenkt over hvor fort vi bytter på å ha ordet i en samtale?  Vi har vært inne på at turtaking er en viktig del av samtalens maskineri. De sekundene tolken trenger for å høre det som blir ...
 • Samisk dukke - samiskspråklig dukke

  04.02.2019 | Konkret materiell

  ...lyder, ord og sanger som passer fint i barns lek. En artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt! Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall ...
 • Nedsatt hørsel og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...aktivt i samtalen. Med andre ord bør elevene unngå å snakke sammen samtidig som de trykker og har fokus på skjermen. I ulike typer spill kan det være mange ukjente begreper. I tillegg har ofte kommersielle ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  Selvstendighet i hverdagens gjøremål handler blant annet om å spise, kle av og på seg, vaske seg og gå på toalettet. Dette er aktiviteter som kan bidra til at barnet opplever mestring. Barn med normalt ...