Til hovedinnhold
Viser 621–630 av 2239 treff.
 • Literacy på hjemmebane

  07.06.2023 | Kapittel

  ...aktiviteter hjemme Literacy er for alle. Gode lese- og skriveaktiviteter gjelder også for barn som kommuniserer med hjelp av ASK. Barnet vil lære om lesing og skriving på ulike steder og sammen med ulike personer ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  Elevens stemme Eleven skal høres og lyttes til. Faktorer som elevens alder, utfordringer og ønsker avgjør om eleven skal delta i møtene. Uavhengig av elevens deltagelse i møtene er det nødvendig å vite hva eleven ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  ...bidra på arenaer som er nye for etaten, som den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen (DEKOM) og den regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOM). – Nye arenaer ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  ...taleapraksi og logopediske tiltak. For en teoretisk gjennomgang av taleapraksi kan du lese denne teksten om taleapraksi skrevet av oversetterne av Diagnostisk verktøy for taleapraksi, publisert i Tidsskrift ...
 • Synstolking

  21.06.2023 | Kapittel

  ...som gjør at eleven også kan delta i det humoristiske. Synstolking i skolehverdagen handler i hovedsak om å være oppmerksom på når eleven har behov for supplerende informasjon å bruke et beskrivende og presist ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  ...forbindelse mellom bokstaver og språklyder og munnavlesing. Eller det kan være aktuelt å øve på å lese «små ord».  Eleven leser høyt en tekst som han leste for første gang dagen før, og har øvd på sammen med læreren ...
 • Musikk og mobilitet

  10.02.2020 | Artikkel

  ...og unge med synshemming? Det drøftes i denne artikkelen. Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med en person som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem ...
 • Muligheter og begrensninger

  17.02.2022 | Kapittel

  ...gruppesamtaler med flest talespråklige, sier at det ofte er vanskelig å komme til ordet. De kan også oppleve at når de får ordet, så blir det gjerne feil timing og deres bidrag dør ut. Vi må være oppmerksomme ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet sin side skrevet av overlegene ...
 • Utfordring 3 - turtaking

  10.11.2021 | Kapittel

  Har du noen gang tenkt over hvor fort vi bytter på å ha ordet i en samtale?  Vi har vært inne på at turtaking er en viktig del av samtalens maskineri. De sekundene tolken trenger for å høre det som blir ...