Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 2249 treff.
 • Musikk og mobilitet

  10.02.2020 | Artikkel

  ...og unge med synshemming? Det drøftes i denne artikkelen. Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med en person som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem ...
 • – Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap

  10.11.2023 | Artikkel

  ...krever individuell kartlegging for elever som har nedsatt syn og hørsel. Det er store variasjoner, selv om det tilsynelatende kan se likt ut på tester og målinger. Det er også store forskjeller på hvordan enkelte ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet sin side skrevet av overlegene ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  Trinnet stiller krav til at pedagogen har gode kunnskaper om lek. Hun må like å leke og holde orden, ha struktur og fleksibilitet i hvordan leken organiseres.  Pedagogens utfordring er å gå inn i leken ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...kjennemerker Informasjon om elevens synsfunksjon er viktig for å kunne velge gode kjennemerker. Elevens unike visuelle behov må derfor identifiseres. Det må videre kartlegges om visuelle, taktile eller ...
 • Tilpasning av afasitest til norsk

  10.05.2017 | Artikkel

  ...tilpasses til et nytt språk. Det holder ikke å oversette de enkelte testoppgavene direkte. Hvilke ord og setningstyper som er vanskelige, varierer mellom språk. Derfor må oppgavene tilpasses det enkelte ...
 • Muligheter og begrensninger

  17.02.2022 | Kapittel

  ...gruppesamtaler med flest talespråklige, sier at det ofte er vanskelig å komme til ordet. De kan også oppleve at når de får ordet, så blir det gjerne feil timing og deres bidrag dør ut. Vi må være oppmerksomme ...
 • Slik finn du fram på statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...markert øvst til høgre på alle nettsidene våre med eit forstørringsglas og ordet Søk.  Klikk i søkefeltet og skriv eitt eller fleire ord. Søket tilbyr staveforslag og alternative søkefraser.  Du kan også avgrense ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  ...kun en person som kan bruke AV1 om gangen. Barnet lager et personlig passord for å logge på sin AV1, og må bekrefte at det bare er han/hun som kan passordet. Les mer om personvern her på www.noisolation ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...du får av å være en toåring alene i nattemørket gir muligheter for refleksjon, samtale og diskusjon om oppvekst, omsorg, roller, foreldreansvar og tilknytning. Tematikken gjør at spillet egner seg godt ...