Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 2285 treff.
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...kjennemerker Informasjon om elevens synsfunksjon er viktig for å kunne velge gode kjennemerker. Elevens unike visuelle behov må derfor identifiseres. Det må videre kartlegges om visuelle, taktile eller ...
 • Pekeprate hver dag - eksempler på tematavler

  24.11.2020 | Bok/hefte

  ...situasjoner, med forslag til kategorier og ord som kan være nyttige i samtaler i de situasjonene. Du finner også eksempler på hvordan tematavler med de ulike ordene kan se ut. Dette er ment som en inspirasjon ...
 • Selvstendig lesning

  30.05.2023 | Kapittel

  «selvstendig lesning » skal eleven velge sitt eget lesestoff. I løpet av aktiviteten skal det ikke være krav om at elevene leser for å finne svar, men målet er å etablere miljøer der elevene vil lese for å finne ...
 • Aktiviteter å jobbe med, og måter å jobbe på

  30.05.2023 | Kapittel

  ...alfabetiske koden» trenger personene som skal lære seg å lese og skrive å møte aktiviteter som omhandler:  Bokstav – lyd  Analyse  Syntese  Avkoding  Veien fra modellering til mestring  I aktivitetene ...
 • Stokkteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...håndtaket har en flat side, skal denne siden være vendt mot pekefingeren. De andre fingrene griper lett om håndtakets underside. Hånden som holder stokken, plasseres i kroppens midtlinje.   Stokken holdes ca ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...spesielt. Fellestrekk hos personer med en autismespekterforstyrrelse (ASF) er kvalitative avvik når det gjelder - gjensidighet i sosialt samspill - kommunikasjon og språk - et begrenset og repeterende mønster ...
 • De magiske åtte

  01.11.2021 | Veileder

  Plakat med tips om ulike ting du kan vektlegge når du støtter en person til å oppdage sammenhengen mellom skrift og det du sier når dere leser sammen.  Last ned plakat i A3 om "de magiske åtte" (pdf) Loga ...
 • Gamle og nye benevninger

  16.04.2024 | Kapittel

  ...tegnet ha hver sin mening og si noe om hvem som gjør hva mot hvem, mens håndformen kan si noe om hvem som kommer eller hva som blir gitt eller fått.  Det er noen ord og uttrykk vi i liten grad bruker. Dersom ...
 • Nordsamisk fonemtest

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  Fonemtesten har dagligdagse ord som er forventet kjent for barn i aldersgruppen fra 4 år og oppover. Fonemtesten kartlegger barnets språksystem, og den gir en indikasjon på om barnet har språklydsvansker ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ADHD opptrer sjelden alene, og når et barn i førskolealder synes å ha vansker i sin utvikling, kan begrepet ESSENCE brukes for å forstå dette. ESSENCE er en forkortelse for Early Symptomatic Syndromes Eliciting ...