Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 2239 treff.
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...du får av å være en toåring alene i nattemørket gir muligheter for refleksjon, samtale og diskusjon om oppvekst, omsorg, roller, foreldreansvar og tilknytning. Tematikken gjør at spillet egner seg godt ...
 • Stokkteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...håndtaket har en flat side, skal denne siden være vendt mot pekefingeren. De andre fingrene griper lett om håndtakets underside. Hånden som holder stokken, plasseres i kroppens midtlinje.   Stokken holdes ca ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...tilrettelegging av læringsmiljøet tilpasset opplæring og pedagogisk tilrettelegging Her kan du lese om kartlegging for å avdekke behov  mulige utfordringer for elevene  to hovedretninger i leseopplæringen ...
 • Muskel- og bevegelsessansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...muskel- og bevegelsessans som ikke fungerer optimalt og dette kan gi store utfordringer når det gjelder å bevege seg, gripe etter ting eller bedømme hvor mye kraft som skal til for å utføre en bestemt ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  Grammatikk - morfologi og syntaks Barn, unge og voksne med grammatiske vansker vil ha vansker med hvordan ord dannes og settes sammen til setninger. Både å forstå og produsere språk kan være vanskelig. Flere internasjonale ...
 • Forstørrende tv i barnehagen

  08.01.2016

  ...forstørre ting som befinner seg på avstand. Kontraster og farger kan tilpasses barnets behov. Les mer om forstørrende tv. Viktig for barnet Forstørrende tv kan være svært viktig for barn som er sterkt svaksynte ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ADHD opptrer sjelden alene, og når et barn i førskolealder synes å ha vansker i sin utvikling, kan begrepet ESSENCE brukes for å forstå dette. ESSENCE er en forkortelse for Early Symptomatic Syndromes Eliciting ...
 • Tidlig skriveutvikling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...skrive ord og setninger med mening. Kan barnet få bokstaver, blir det vanskelig å skrive selv om han eller hun har et budskap å kommunisere. På samme måte er det ikke nok å ha god bokstavkunnskap om man ikke ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...spesielt. Fellestrekk hos personer med en autismespekterforstyrrelse (ASF) er kvalitative avvik når det gjelder - gjensidighet i sosialt samspill - kommunikasjon og språk - et begrenset og repeterende mønster ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmespalten, vil stemmekvaliteten bli tilfredsstillende, mens innpusten blir tyngre og noe nedsatt. Om det paretiske stemmebåndet står langt fra midtlinjen, vil stemmekvaliteten bli merkbart dårligere, ...