Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 661 - 670 av 2052 treff.

 • TRAS

  17.01.2017 | App

  TRAS observasjonsskjema om språkutvikling i digitalt format. TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene ...
 • Struktur og forutsigbarhet med Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...hverdagen og i læringssituasjoner. Det handler om å få tilgang til informasjon for å kunne forberede deg, få oversikt og støtte underveis for å dempe stress og skape orden. Book Creator kan brukes som pedagogisk ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...til rette for at barnet skal ha det bra, disse strategiene er det viktig at personalet får kunnskap om. Gode tiltak Ha faste rutiner gjennom dagen. Barnehagens ansatte bør i så stor grad som mulig gjøre ...
 • I voksen alder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...universiteter og høgskoler skal utformes etter prinsippene for universell utforming i tråd med "Lov om universiteter og høyskoler". Studiestedet skal, så langt det lar seg gjøre, legge til rette for studenter ...
 • Bee-bot

  24.05.2019 | Konkret materiell

  Lær om programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning med robotbien Bee-bot. Med et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt kan Bee-bot, med god voksenstøtte, anvendes av barn ned i førskolealder ...
 • Preposisjoner

  08.06.2016 | Artikkel

  Her finner du oppgaver om preposisjoner delt inn etter språknivå.  Preposisjoner Preposisjoner sier noe om hvordan noe eller noen er plassert i forhold til noe annet. Begynner Av og på Den klønete apen ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  Kunnskap om psykososial utvikling kan bedre tilbudet til barn med milde og moderate hørselstap. Artikler av Nina Jakhelln Laugen. Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder ...
 • Kommunikasjon og medfødt døvblindhet, 1-4

  24.09.2020 | Bok/hefte

  4: Overgang til kulturelt språk Til bøkene følger det med en DVD med videoeeksempler på sentrale begreper. videoen kan også lastes ned. Last ned tilhørende filmer på www.matcendownload.dk www.matcen ...
 • Balansekunst: Identitet og selvfølelse hos ungdom som har en synsnedsettelse

  02.02.2017 | Artikkel

  Undersøkelse om hvordan ungdom som har en synsnedsettelse, beskriver seg selv, og hvordan de konstruerer fortellingene om sine egne liv. Undersøkelsen omfatter intervjuer med ni ungdommer fra 15 til 20 ...
 • Tildelingsbrev

  15.02.2022 | Publikasjon

  ...overordnede styringsdokument. Her kan du lese gjeldende tildelingsbrev og hovedinstruks for økonomiforvaltning.  Tildelingsbrev til Statped for 2022 (pdf) Om tildelingsbrevet I tildelingsbrevet formidles ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!