Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 2251 treff.
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  Word setter en rød eller en blå strek under feilstavede ord eller grammatiske feil. Hvis markøren er plassert i et ord Word oppfatter som feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med mus eller trykk Win2) ...
 • Flere språk – flere muligheter

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...arbeidsmodell som hjelper leseren til å koordinere ulike typer tilrettelegging, som forarbeid, ord- og begrepslæring, flerspråklig læring og arbeidsmåter som støtter forståelse av læringsinnhold og utvikling ...
 • Setninger

  24.06.2022 | Kapittel

  ...av setninger.pdf Last ned lag setninger til overbegreper.pdf Last ned setningsarrangering.pdf Last ned sett sammen setningene.pdf Last ned sett strek til ordet som passer.pdf Last ned skriv setningene riktig ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...kjennemerker Informasjon om elevens synsfunksjon er viktig for å kunne velge gode kjennemerker. Elevens unike visuelle behov må derfor identifiseres. Det må videre kartlegges om visuelle, taktile eller ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  ...omfattar både hjernebløding og blodpropp i hjernen. Årleg blir om lag 12 000 personar ramma av hjerneslag i Noreg. Det er rapportert at om lag 30 % av desse får afasi. Afasi kan også skyldast hjernesvulst ...
 • Analog programmering

  10.08.2021 | Kapittel

  ...sammenhenger innen programmering. Det kan også være en god aktivitet å starte med for å jobbe med ulike begreper og kommandoer.   Når du programmerer en kode, med blokk eller tekst, forteller du et digitalt program ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ADHD opptrer sjelden alene, og når et barn i førskolealder synes å ha vansker i sin utvikling, kan begrepet ESSENCE brukes for å forstå dette. ESSENCE er en forkortelse for Early Symptomatic Syndromes Eliciting ...
 • Snakkekort

  08.06.2016 | Artikkel

  ...setninger Øvet: Fortsette å snakke i fullstendige setninger Fokusord Vil variere med gruppe og situasjon Materiell Snakkekort Begynnere: Be om noe (PDF) Styrende aktivitet (PDF) Litt øvet: Informasjonsutveksling (PDF) ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  Grammatikk - morfologi og syntaks Barn, unge og voksne med grammatiske vansker vil ha vansker med hvordan ord dannes og settes sammen til setninger. Både å forstå og produsere språk kan være vanskelig. Flere internasjonale ...
 • For elever med matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  Involver eleven i tilretteleggingen. Mange elever kan fortelle om hvilke situasjoner som er spesielt vanskelige for dem og har tanker om hva som kan hjelpe. Mange har stor glede av jevnlige korte samtaler ...