Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 2249 treff.
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  Grammatikk - morfologi og syntaks Barn, unge og voksne med grammatiske vansker vil ha vansker med hvordan ord dannes og settes sammen til setninger. Både å forstå og produsere språk kan være vanskelig. Flere internasjonale ...
 • For elever med matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  Involver eleven i tilretteleggingen. Mange elever kan fortelle om hvilke situasjoner som er spesielt vanskelige for dem og har tanker om hva som kan hjelpe. Mange har stor glede av jevnlige korte samtaler ...
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...det viktig å forberede det som skal skje etter endt skolegang. Karriereveiledning er nyttig, med tanke søkelys på eventuell videre utdanning og muligheter for arbeid. Veiledningen bør være basert på elevens ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...språk og levesett.  Hjelpeapparatet kan ha mangelfull kunnskap om og forståelse for hvordan samer tradisjonelt forstår og kommuniserer om sykdom, funksjonsnedsettelse og behandling kommuniserer er opptatt ...
 • Mine venner og jeg

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruke pronomen og verb i enkle setninger. Fokusord Jeg Han Hun Det Er Ikke Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Mine venner og jeg (PDF) Kartong Oppgaver Modellere og lær vokabular i leksjonen. Forklare ...
 • Pekeprate hver dag - eksempler på tematavler

  24.11.2020 | Bok/hefte

  ...situasjoner, med forslag til kategorier og ord som kan være nyttige i samtaler i de situasjonene. Du finner også eksempler på hvordan tematavler med de ulike ordene kan se ut. Dette er ment som en inspirasjon ...
 • Matematikkvansker

  09.06.2021 | Fagområde

  ...tilpasninger er viktig for at alle skal erfare et inkluderende læringsmiljø.  Udir.no har også informasjon om matematikkvansker.
 • Leppe-kjeve-ganespalte

  08.06.2016 | Fagområde

  ...bidrar i den tverrfaglege oppfølginga av barn som er fødd med spalte. Udir.no har også informasjon om leppe-kjeve-ganespalte.
 • AÁBC-sánit

  07.02.2019 | App

  AÁBC-sánit er en app som kan hjelpe barn til å lære å lese når de lytter til bokstavlyder og ord. Loga AÁBC-sánit birra davvisámegillii. APP-en passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen ...
 • Råd og vink

  24.04.2023 | Kapittel

  ...vink) går vi gjennom det viktigste du bør vite om tolket samhandling. Hvis du ønsker å lære mer om tolking, kan du se flere moduler på denne temasiden om Tolking og barn. Tolken er der for alle, og bistår ...