Til hovedinnhold
Viser 811–820 av 2239 treff.
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...samtaler og stamming er ikke generelle, men kommer an på hvem som snakker sammen, og hva man snakker om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst én deltaker ...
 • Life is Strange

  18.06.2018 | App

  ...får du være med å påvirke handlingene til hovedpersonen underveis. Tematikken inviterer til samtale om psykisk helse og kan være et fint utgangspunkt å bruke til samtale og diskusjon i klassen. Historien ...
 • Observasjon av aktivitetar

  06.10.2023 | Kapittel

  ...aktivitetar som stiller ulike krav til synssansen. I grovmotoriske aktivitetar kan det til dømes observerast om barnet meistrar grovmotoriske aktivitetar som forventa ut frå alder er klumsete, snublar, fell eller ...
 • Cause and Effect Sensory Sound Box

  14.09.2016 | App

  ...stimulering. Du kan også bruke den til begrepslæring knyttet til egenskaper ved animasjoner og lyd. Bruk den for å skape et visuelt bilde av lyd og visuelle erfaringer om hva lyd er. Gi taktile erfaringer med ...
 • Hvem har behov for lese- og skrivestøtte

  05.11.2020 | Kapittel

  ...nyttig for de aller fleste av oss, men for mange er disse støttefunksjonene helt nødvendig. Dette kan gjelde for personer med nedsatt syn nedsatt hørsel konsentrasjonsvansker språkvansker afasi dysleksi generelle ...
 • Automatisk lagring av filer

  16.09.2020 | Kapittel

  ...kan du med fordel skru funksjonen av. Her viser vi hvordan du gjør det i Word. Samme framgangsmåte gjelder for Excel og PowerPoint. Gå til Fil (Alt+f) og velg Alternativer Bytt til kategorien Lagre (Pil ned) ...
 • Matematikk med leselist 8.–13. trinn

  08.01.2016 | Veileder

  ...punktskrift. Veilederen gjennomgår oppsettregler og metodikk på PC. Den gir også råd om praktisk organisering av arbeidet og om hvordan læreren selv kan tilrettelegge tekst og oppgaver for eleven. Videre beskriver ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...norsk og foreldrenes morsmål. Andre hørselshemmede med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole Selv om mange barn med hørselsvansker kan høre språklyder (dette omfatter også mange barn med cochleaimplantat) ...
 • Sosiale ferdigheter

  21.06.2023 | Kapittel

  ...flere former for stereotyp atferd. Selv om læreplanen har kompetansemål i sosiale ferdigheter, kan eleven ha behov for å lære ferdigheter utover disse. Det gjelder særlig ferdigheter som innebærer å tolke ...
 • Dagligliv

  03.11.2016 | App

  ...personer med afasi. Appen kan hjelpe personer med afasi og lignende tilstander til å få bedre tilgang til ord, aktivere semantiske forbindelser og fremme selvhjelpsstrategier. Den inneholder et bildebibliotek ...