Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 871 - 880 av 2052 treff.

 • Tegnmyggen og knottene

  28.03.2017 | Konkret materiell

  ...øke kunnskapen om og ferdigheter i norsk tegnspråk hos barn og voksne i barnehage/skole. Se også TegnTips til barnehager for tilgang på andre nyttige læringsverktøy, samt informasjon om hvordan å komme ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet sin side skrevet av overlegene ...
 • Heltidsopplæring for døvblindfødte

  11.11.2021 | Tjeneste

  ...når en elev har fått vedtak om spesialundervisning.  I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse.
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...er en funksjonell betegnelse, og personer med døvblindhet utgjør en svært heterogen gruppe. Dette gjelder både graden av syns- og hørselstap og utviklingsmessige potensialer. Døvblindheten kan opptre alene ...
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med: eksekutive vansker på grunn av konstitusjonelle og nevrologiske forhold psykososiale ...
 • Visuell støtte

  14.09.2020 | Kapittel

  ...grunner strever med innholdsforståelsen eller har konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. Det kan gjelde elever med språkvansker, utviklingshemming eller ADHD.  Bilde, video og auditive instruksjoner kommer ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  Vi skal likevel være klar over at deltakelse med tolk ikke er det samme som inkludering. Når det gjelder barn er det viktig at voksne har et bevisst forhold til de begrensingene som ligger i det å være ...
 • Vi gjør kunnskap tilgjengelig

  02.12.2016 | Kapittel

  ...ressurs- og kompetansemiljø for de som har behov for kompetanse på det spesialpedagogiske området. Det gjelder særlig for ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehager og skoler i deres arbeid med å skape ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  ...kun en person som kan bruke AV1 om gangen. Barnet lager et personlig passord for å logge på sin AV1, og må bekrefte at det bare er han/hun som kan passordet. Les mer om personvern her på www.noisolation ...
 • Hjerne eller gjerne

  18.11.2021 | Video

  ...energi på å lytte ut samhandlingen i klasserommet. Å kunne lese ord og tekst vil kunne bidra til å fremme forståelse av emnet det snakkes om for å unngå mistolkninger. Slik vil eleven kunne delta aktivt ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!