Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 881 - 890 av 2052 treff.

 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  (97. persentil), innebærer det at barnehagelæreren rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon, aktivitetsnivå og impulskontroll ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  Samtaler med barn er på mange måter forskjellig fra samtaler med voksne. I fagrapport om kommunikasjon med barn via tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at tolker må innta en litt annen rolle når det er ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  22.01.2021 | Artikkel

  ...sårbart. Tidlig innsats for god læring og aktiv sosial og faglig deltakelse forutsetter god kunnskap om bakgrunn og forutsetninger fra oppstart i barnehagen eller skolen. Samarbeid med foreldre, og interesse ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...delta så mye av skoletiden at deres behov for sosial tilhørighet og stabilitet blir ivaretatt. Dette gjelder også barn og elever med spesialpedagogiske behov og minoritetsspråklige elever med behov for særlige ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet sin side skrevet av overlegene ...
 • Planlegging og samarbeid

  06.04.2021 | Kapittel

  ...korleis overgangsprosessen kan sjå ut Rammeplan Start tidleg Det er ein rekke faktorar som kan påverke om eit barn får eit tilfredsstillande opplæringstilbod. Ulike tiltak må planleggast og vurderast i god ...
 • iTranslate Voice

  27.07.2016 | App

  ...dermed gi både auditiv og visuell støtte til barn eller voksne som har utfordringer med selv å skrive ord og setninger. I språkfagene kan elever med lese- og skrivevansker beherske språket godt muntlig. Disse ...
 • Tilpasning av afasitest til norsk

  10.05.2017 | Artikkel

  ...tilpasses til et nytt språk. Det holder ikke å oversette de enkelte testoppgavene direkte. Hvilke ord og setningstyper som er vanskelige, varierer mellom språk. Derfor må oppgavene tilpasses det enkelte ...
 • Heltidsopplæring for døvblindfødte

  11.11.2021 | Tjeneste

  ...når en elev har fått vedtak om spesialundervisning.  I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse.
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...autisme vil profittere på å ha deler av undervisningen på enerom. Dette gjelder spesielt ved innlæring av nytt fagstoff. Det gjelder også når de lære spesifikke sosiale ferdigheter. Dette er ofte nødvendig ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!