Søk | www.statped.no

Viser 161 - 170 av 769 treff.

 • Aktiviteter i dagliglivet

  06.09.2022 | Kapittel

  Hva skal til for å bygge opp selvstendighet? Her presenteres eksempler fra ulike dagligdagse situasjoner. Aktiviteter kan deles inn i mindre sekvenser og settes i skjema. Et slikt skjema kan være en del ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...et rimelig samsvar mellom erfaringer med opplæringsspråket og elevens språk- og kunnskapsutvikling? Hva sier informasjon fra dialog rundt spørreskjemaet "20 spørsmål om språkferdigheter" om styrker og vansker ...
 • Synstap og tilrettelegging av prøver og eksamener

  16.06.2016 | Artikkel

  ...prøvesituasjonen. Elev eller foreldre/foresatte søker skolen om tilrettelegging ved prøver og eksamener. Se hva Opplæringsloven sier om særskilt tilrettelegging av eksamen (lovdata.no). Les mer tilrettelegge prøver ...
 • Filmer om Statped og laget rundt barn og elever

  18.11.2021 | Seksjon

  Bli kjent med hva vi gjør, hvordan og hvorfor Kommunene har ansvaret for at barn og elever med varige og omfattende behov får særskilt tilrettelagt opplæring i inkluderende fellesskap. Statped tilbyr støtte ...
 • Samarbeid og faste tolker

  17.02.2022 | Kapittel

  ...sammen om de forventinger dere har til hverandre for at det skal bli en god situasjon. Hva er målet med aktiviteten, hva bør dere særlig være oppmerksomme på og annet dere eventuelt lurer på. Dam_tolk_faste_tolker ...
 • Spørreord

  08.06.2016 | Artikkel

  ...bruker et spørreord fremst i setningen når vi skal spørre om noe. Valg av spørreord henger sammen med hva vi vil vite noe om. Begynner Første skoledag - spørsmål Litt øvet Hvordan er været? ...
 • iPad i undervisningen – et bidrag til inkludering og deltakelse?

  22.11.2018 | Artikkel

  Pilotprosjektet undersøket hva eleven selv, lærere og rektor mener er viktig for at bruk av iPad  bidrar til at elever med lese- og skrivevansker får økt mulighet til deltakelse i klassens faglige og ...
 • Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng

  18.09.2019 | Publikasjon

  Når en elev har nedsatt syn, hva bør vi da vite om elevens synsfunksjon? Hvordan kan vi legge til rette for godt læringsutbytte og godt sosialt samspill? Denne videoserien skal gjøre skoler bedre forberedt ...
 • Slik snakker du med barn og unge om kriser

  14.10.2021 | Seksjon

  ...snakke om det som skjer i verden. Vektlegg barnas språklige og kognitive utviklingsnivå med tanke på hva dere snakker om, hvordan dere snakker og hvilke ord som er aktuelle. Her er noen ressurser du kan bruke ...
 • Transnasjonale døve

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...hun om sine erfaringer med å reise rundt omkring i verden for å være sammen med andre døve, og om hva hun har lært av det. Til hvert kapittel finnes kontrollspørsmål og refleksjonsspørsmål. Statped ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!