Til hovedinnhold
Viser 751–760 av 3192 treff.
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som består av samtale(r) med foreldre til barn, unge og voksne med nyoppdagete kombinerte sansetap. Det gis informasjon og veiledning tilpasset brukernes behov og ...
 • Grunnleggende ferdigheter for godt samspill

  30.01.2018 | Kapittel

  Barn som har behov for omfattende tilrettelegging, leker ofte ved å manipulere objekter og leketøy heller enn ved å leke på en funksjonell måte. Noen er svært aktive og vandrer fra aktivitet til aktivitet ...
 • Avgjørende for å utvikle språket

  08.06.2018 | Kapittel

  ...disse ressursene er helt avgjørende for at Elise og de andre tegnspråklige elevene skal kunne bruke og utvikle førstespråket sitt i et miljø med få andre tegnspråklige barn og voksne. De fleste hørselshemmede ...
 • Engelsk muntlig for hørselshemmede elever

  20.06.2016 | Artikkel

  ...elevene kan utvikle ansikt-til-ansikt kommunikasjon, som igjen blir grunnlaget for lese- og skriveferdigheter. Før man begynner med engelskundervisningen er det er viktig å kartlegge hvilke behov eleven har ...
 • Undersøkelse forut for kjevekirurgisk inngrep

  31.05.2021

 • Kommandoer i VoiceOver for IOS

  03.03.2016 | Veileder

  ...kommandoer du bruker for å styre skjermleseren VoiceOver på iOS-enheter.  Veilederen inneholder en liste over ulike fingerbevegelser som kan utføres på skjermen på en iPhone, en iPad eller iPod. I tillegg presenteres ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  ...fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte, men synsvansker blir ikke alltid oppdaget ved rutineundersøkelser.  For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  History Form Dette strukturerte skjemaet kan fylles ut skriftlig av foresatte eller personen selv, eller kan gjennomgås i fellesskap med logoped. Skjemaet inneholder 25 spørsmål knyttet til stammingens start ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi. Tanken er at disse ...
 • Omgivelsenes betydning for god skriftspråkutvikling

  13.01.2022