Til hovedinnhold
Viser 801–810 av 3192 treff.
 • Behov for logopedtiltak på hjemsted

  14.06.2021

 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  26.01.2021

 • Konsekvenser for læring og livsvalg

  01.03.2022

 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...arbeider direkte med eleven som stammar. Målet er å skape medvit kring taleflyt og kommunikasjon, og det å vere ein god kommunikasjonspartnar. Eleven skal lære konkrete teknikkar og strategiar for betre taleflyt ...
 • Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

  22.01.2019 | Video

  Hvordan kan barn og unge med multifunksjonshemming bruke teknologi for å delta og for å bestemme? I denne filmen får du se noen eksempler på det. Vi møter Herman Moen Engelstad fra Hønefoss som viser oss ...
 • Målbilde for Statped 2017–2022

  07.03.2022 | Publikasjon

  Inkludering lønner seg Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv ...
 • For deg som er foresatt

  31.05.2021

 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...gir personer med ervervede kommunikasjonsvansker, som f.eks. afasi eller dysartri, mulighet til å gi uttrykk for hvordan han eller hun ser på seg selv. VASAS er et verdifullt redskap for å kartlegge følelser ...
 • CETI - spørreskjema for nærpersoner

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...er laget for å måle (kvantifisere) endringer i den afasirammedes daglige kommunikasjon. Spørreskjema for nærpersoner. Communicative Effectiveness Index (CETI) på norsk består av en mappe med en kort veiledning ...
 • Lær blindeskrift punkt for punkt

  27.04.2015 | Bok/hefte

  Dette heftet er beregnet for seende som ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene.  Om heftet Gunleik Bergrud har forfattet publikasjonen (2004), og den er beregnet for seende som ønsker å lære ...