Til hovedinnhold
Viser 1041–1050 av 3138 treff.
 • Tiltak og behov for logopedhjelp

  14.06.2021

 • For deg som er fagperson

  01.06.2021

 • Kommandoer i VoiceOver for IOS

  03.03.2016 | Veileder

  ...kommandoer du bruker for å styre skjermleseren VoiceOver på iOS-enheter.  Veilederen inneholder en liste over ulike fingerbevegelser som kan utføres på skjermen på en iPhone, en iPad eller iPod. I tillegg presenteres ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  ...fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte, men synsvansker blir ikke alltid oppdaget ved rutineundersøkelser.  For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  History Form Dette strukturerte skjemaet kan fylles ut skriftlig av foresatte eller personen selv, eller kan gjennomgås i fellesskap med logoped. Skjemaet inneholder 25 spørsmål knyttet til stammingens start ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi. Tanken er at disse ...
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  Statped skal vi være aktive pådrivere i arbeidet med å sikre positiv bruk av digital teknologi. Teknologi gir nye muligheter for inkludering og deltakelse for alle. De fleste elever kan nå benytte de samme ...
 • Koding som verktøy for livsmestring

  24.10.2017 | Video

  ...timeplanen på Frydenhaug skole og ressurssenter, er det mye entusiasme og livsglede.  Med enkle digitale verktøy opplever elevene med spesielle behov både mestring og læring. På Drammenskolen handler ikke koding ...
 • Deltidsopplæring i tegnspråk for grunnskoleelever

  01.10.2021 | Prosessmal

 • Eitt Statped for heile Noreg

  04.05.2022 | Artikkel

  ...landet. Samtidig har vi gått bort frå organisering med fire regionar. Tre av divisjonane gir rådgivingstenester etter aldersnivåa barnehage, barnetrinn og ungdomstrinn / vidaregåande opplæring / vaksenopplæring ...