Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1151 - 1160 av 3140 treff.

 • Forelesere Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge

  30.03.2022 | Artikkel

 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...bidra til at barnet opplever mestring. Barn med normalt syn lærer disse aktivitetene i stor grad ved å se hvordan det gjøres. Visuell observasjon og visuell imitering er gode læringskilder for hverdagslige ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Ved å leke med dagligdagse gjenstander som en kopp eller en skje, vil den voksne kunne benytte begrepet, mens barnet er opptatt av å utføre handlingen. Den voksne kan si KOPP/kopp, mens barnet ser på den ...
 • Jeg vil delta i samfunnet som alle andre!

  25.11.2021 | Video

  Videoforelesning fra SPOT 2021. Se video med tegnspråktolk. Skolen er den viktigste arenaen for barn og unges deltakelse i samfunnet. For Håvard har det også vært viktig å delta i politisk arbeid, og å ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  ...å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.   Verktøyet er alt for lite presist ...
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  02.06.2020 | Artikkel

  ...undersøkes når vi utreder en elev som strever med lesing og skriving. God kartlegging er en forutsetning for å velge egnede tiltak. Hvorfor er det viktig med en grundig utredning? Gjennom en utredning forsøker ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  ...fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte, men synsvansker blir ikke alltid oppdaget ved rutineundersøkelser.  For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  History Form Dette strukturerte skjemaet kan fylles ut skriftlig av foresatte eller personen selv, eller kan gjennomgås i fellesskap med logoped. Skjemaet inneholder 25 spørsmål knyttet til stammingens start ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi. Tanken er at disse ...
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  Statped skal vi være aktive pådrivere i arbeidet med å sikre positiv bruk av digital teknologi. Teknologi gir nye muligheter for inkludering og deltakelse for alle. De fleste elever kan nå benytte de samme ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!