Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1191 - 1200 av 3141 treff.

 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  ...der to eller flere ikke har et felles språk. For tegnspråklige barn kan det være på arenaer der andre bruker talespråk, som for eksempel på fritidsaktiviteter, i familieselskap, ekskursjoner med barnehagen ...
 • Trisomi 13 (Pataus syndrom)

  10.06.2020 | Kapittel

  13 (Pataus syndrom) er en diagnose der barnet har et ekstra kromosom 13. Diagnosen stilles ved kromosomanalyse. Familier som har fått et barn med Trisomi 13, eller som har fått konstatert at et tidligere ...
 • app.afasi.no

  13.05.2020 | Nettressurs

  ...som kan være relevante for voksne med afasi (språkvansker som følge av en ervervet skade i hjernen).  I dag finnes det én app som er spesifikt utviklet for norskspråklige voksne med afasi, appen Dagligliv ...
 • Aktive hender som undersøker

  07.09.2022 | Kapittel

  ...blir da en markør for hvor ting er og hvor vi skal fortsette. Praksisfortelling Bilde Putteboks Hånd over hånd Hånd over hånd er en metode som gir informasjon og kan bidra til at barnet opplever å bli sett ...
 • Dysleksi og tidlig innsats

  04.09.2017 | Artikkel

  Barn med språkvansker i barnehagealder har økt risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Systematisk arbeid med språket er derfor viktig for å forebygge utvikling av skriftspråklige vansker.  Tidlig ...
 • Samisk dukke - samiskspråklig dukke

  04.02.2019 | Konkret materiell

  ...ord og sanger som passer fint i barns lek. En artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt! Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall og sanger ...
 • Svar på søknad

  13.06.2016 | Artikkel

  ...det informasjon om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart. I svarbrev om avslag på søknad er det informasjon om rett for foreldre/foresatte til å klage på vedtak.  
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...årsakene til skolefraværet er viktig for å kunne sette inn gode tiltak. Skolefravær hos elever med nevroutviklingsforstyrrelser har alltid flere årsaker. For å treffe med riktige tiltak må man ha et helhetlig ...
 • Introduksjon

  06.12.2021 | Kapittel

  ...prøve ut i tilrettelegging for elevene, i samarbeid med foreldre og eleven selv. Dette er også et grunnlag ved eventuelt henvisning og videre samarbeid med PPT hvis det er behov for nærmere utredning av språklige ...
 • Mobilitetsopplæring

  09.06.2016 | Artikkel

  Mobilitetsopplæring kan være avgjørende for at synshemmede skal bli selvstendige i hverdagen. Det er ofte vanskelig å finne fram på nye steder når du er svaksynt eller blind. Opplæringsloven gir rett til opplæring ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!