Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 141 - 150 av 3141 treff.

 • Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat (CI)

  21.02.2020 | Artikkel

  ...fleste barn som er født døve i Norge oppdages ved nyfødtscreening på barselavdelingen. Omtrent 95 % av disse får tilbud om cochleaimplantat. De fleste takker ja, og populasjonen av døve mennesker med cochleaimplantat ...
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  ...hender sammen med barnet: Hvis barnet ikke er klar for å bruke hendene sine sammen med annen. Hvis barnet føler seg ubekvem med den tette fysiske kontakten. Hvis den voksne prøver å styre barnets hender og ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  ...ved kronisk, progredierende synstap hos barn og unge som har arvelig netthinnedegenerasjon. Tidlig innsats er ikke nødvendigvis massive tiltak, men foreldre og barn/unge trenger mulighet til å bryte taushet ...
 • Hvordan kan blinde barn delta i lek med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...de deltakende barna om å jenke seg, tilpasse seg andre og det situasjonen krever. Barna må komme med bidrag, kreativitet og fantasi, lede og la seg lede, kunne være i fiksjonen og være med på å opprettholde ...
 • Film Forskning om familieliv med et funksjonshemmet barn

  10.05.2017

 • Effektiv belønning av barn og unge med AD/HD

  29.03.2016 | Artikkel

  ...bruk belønningssystemer (token-systemer) for barn og unge med AD/HD. Et token-system eller tegnøkonomi-system er et belønningssystem hvor hensikten er at barn eller voksne skal få en umiddelbar og konkret ...
 • Barn och ungdomar med døvblindhet 1, 2 og 3

  11.10.2021 | Bok/hefte

  Serie med tre publikajsoner om barn og ungdommer med døvblindhet. Det er ulike tema på hver av publikasjonene: 1: "Erfarenheter av habilitering från barn och ungdomar med dövblindhet, föräldrar och personal" ...
 • Trinn 1 Det blinde barnet leker med pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  Det blinde barnet må lære å bruke det samme lekemateriell som seende jevnaldrende. Det krever tilrettelagte, tidfestete og forberedte økter, skjermet for avbrytelser.  Pedagogen må lede leken til å begynne ...
 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  Elever med nevroutviklingsforstyrrelser, som ADHD, Tourettes syndrom og autisme, er sårbare for overgangene i løpet av en skoledag. Overgangene har ofte mindre struktur, og kan fort bli kaotiske, støyende ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  Elever med nevroutviklingsforstyrrelser og høyt skolefravær trenger individuell og tilpasset tilrettelegging. Skal du hjelpe elever tilbake til skolen gir det best resultat å være kreativ og fleksibel ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!