Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2561 - 2570 av 3141 treff.

 • Stammebehandling av barnehagebarn

  24.02.2020 | Artikkel

  ...gopeder (N=117) oppgir at de benytter i arbeid med barnehagebarn som stammer. Artikkel av Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m. fl. I Norsk tidsskrift for logopedi, 2/2019, side 6-13 Ane Hestmann ...
 • Tilpasset opplæring og stort læringspotensial

  17.01.2019 | Bok/hefte

  ...handler om elever med stort læringspotensial. Hvordan kan man tilpasse opplæringen for disse elevene? Lærere bør ta utgangspunkt i elevenes ståsted og kjenne deres faglige sterke sider for å kunne tilpasse ...
 • Makkir dievnastusájt fállá Statped

  30.12.2014

  ...bielleájgge-åhpadime Tjalme- ja bieljedime ja sevvamgielak oahppij ållesájgge-åhpadibme Kursa æjgádijda ja åvdåstiddjijda Kursa addnijda Bájkálasj máhttolåpptim Tjielgadibme Dåjmaj åvddånahttem ja evaluerim Bagádallam ...
 • Earenoamáš bálvalusat

  23.12.2014 | Kapittel

  ...sisttisdoallat rávvagiid mat gusket dasa makkár lohkangaskaávdnasa galggašii válljet. Váhnen-ja-mánná kursa fállojuvvo váhnemiidda geain leat smávva mánát geain lea heajosoaidnu dahje geat leat čalmmeheamit ...
 • Mine venner og jeg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...er" og "jeg er ikke". For eksempel: "Jeg er en lærer - jeg er ikke en sebra." La eleven gjøre det samme. Lag morsomme eksempler slik at eleven kan se forskjellene. Spill spillet med flere elever. Få elevene ...
 • Introduksjon til Zoom

  12.09.2019 | Kapittel

  Her skal vi ta for oss tilgjengelighetsfunksjonen Zoom på iPhone og iPad for de som trenger ekstra forstørring. Det er flere måter å forstørre på, du kan for eksempel forstørre teksten og velge halvfet ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...forsknings- og utviklingsarbeid der vi ser behov for ny kunnskap utvikle forskningsbasert kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av ny teknologi samarbeide med universiteter og høgskoler nasjonalt og ...
 • WASSP

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsskjema for vurdering av egen stamming – voksne. Skjemaet omhandler spørsmål og påstander omkring opplevelsen av stamming. Personen som stammer vurderer grad og hyppighet av tanker og følelser ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  ...mellom typiske lesere og lesere med dysleksi i håndteringen av multimedielæring. Bakgrunn Lesing på nett stiller større krav til leseren enn lesing av en enkelt side med tekst, fordi det i tillegg krever ...
 • Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers

  19.02.2019 | Artikkel

  Denne artikkelen bygger på intervjuer med døve studenter i høyere utdanning. Studien viser at døve studenter ofte må ta ansvar for tilretteleggingen selv.  Nordisk forskning knyttet til studenter i høyere ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!