Til hovedinnhold
Viser 2641–2650 av 3138 treff.
 • Hvordan lage video

  16.08.2022 | Kapittel

  ...det de trenger for å lære best    Noen tips å ta med seg:     Tenk enkelt. Dette skal ikke bli en avansert videoproduksjon, men skal enkelt og oversiktlig vise læringsprosessen, ledd for ledd.  Lag korte ...
 • Tema: Dyr

  03.04.2020 | Kapittel

  Video med oppgaver Quizziz ...
 • O

  01.12.2011

  ...fleste av de ytre øyemuskler. O.D., oculus dexter, høyre øye. Ophthalmoblennorrhoea, gammel betegnelse for øyebetennelse. Oftalmodynamometer, instrument som brukes til måling av blodtrykket i a. ophthalmica ...
 • Camilla og Latifa - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  Oppgaver med Camilla og Morten 4, Camilla og Latifa er et nettbasert læremiddel. Innholdet i oppgavene bygger på leseboka om Camilla og Latifa, men det er ikke nødvendig med kjennskap til leseboken for å kunne ...
 • Skolelydbøker på DAISY-spiller

  26.06.2017 | Video

  Stratus 12M med talltastatur, men de fleste DAISY-spillere fungerer på noenlunde samme måte. Videoen tar for seg de aller viktigste funksjonene på en DAISY-spiller, som man trenger å kunne for å spille av ...
 • Stig sin kommunikasjonsbok

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...symbolene. Disse hang vi opp i lekekroken i barnehagen, hvor han når tak i dem selv. I barnehagen tilstreber de at kommunikasjonsboka skal være tilgjengelig for ham hele tiden. Stig har store sammensatte ...
 • Spør oss tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  ...årsakene til at folk tar kontakt med Spør oss-tjenesten? 45% rapporterer at de tok kontakt med Spør oss fordi de trengte hjelp med et spesialpedagogisk spørsmål. 32 % tok kontakt med ønske om å drøfte en anonym ...
 • Lavt læringsutbytte og frafall i videregående skole i Nord Norge

  27.11.2018 | Artikkel

  Statpeds brukergrupper er svært heterogene og med ulike opplæringsbehov. Målet for prosjektet er å finne fram til faktorer som gjør at eleven blir i den videregående opplæringen og fullfører skolegangen ...
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  - en tegnspråklig ressurs med norsk undertekst Ressursen presenterer sentrale trekk ved den norske valgordningen. Presentasjonen retter seg til elever i videregående skole og i ungdomsskolen. Elevene vil ...
 • Punktnotekriterier

  25.02.2021 | Video

  ...andre tegn enn noter som f.eks. kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten kan punktleseren lett skille notene fra ...