Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 3131 - 3140 av 3141 treff.

 • G

  30.11.2011

  ...hvorved der lages en liten åpning fra kammervinkelen gjennom trabekelverket og fremre del av sklera for å la kammervannet flyte ut under Tenons kapsel. Gonioskopi, undersøkelse av kammervinkelen ved hjelp ...
 • Video transcription Dorine in ‘t Veld, Lisanne Aardoom

  18.04.2021 | Artikkel

  ...behind it. We are Lisanne Aardoom and Dorine in 't Veld, product managers for tactile images at Dedicon. Dorine for education, and I for leisure. Dedicon is an organization in the Netherlands that produces ...
 • Video transcription Anne Bottenheft, Dorine in t’ Veld

  18.04.2021 | Artikkel

  ...having fun. Keeping up with popular visual culture is crucial for understanding the world we live in and being able to have a say that world. For visually impaired children, it is difficult to understand the ...
 • Translation of Content

  07.04.2021 | Artikkel

  (white). In the menu that appears, select "Open in Immersive Reader", as shown in this video: Markere med Engasjerende leser i Edge Translate and read text in other languages with this menu, which also pops ...
 • The advantages of jointly considering first and second language vocabulary skills among emergent bilingual children

  24.06.2019 | Artikkel

  ...positive picture of bilingual children’s overall range of vocabulary. The findings demonstrate a need for more nuanced assessment procedures of semantic knowledge across children’s’ L1 and L2. May-Britt Monsrud ...
 • Practical Information

  25.03.2022 | Artikkel

  ...to the chat host. In the parallel posts, the lecturers answer the chat. You have different options for customizing the page: You can click the F5 key if the chat window does not appear in your home. Delete ...
 • Statpeden barkoe

  30.12.2014 | Kapittel

  ...jeatjah dïedtem åtna råajvarimmine ”Vi sprenger grenser” (Mijjieh raasth tsööpkebe) jïh ”Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PP-tjenesten” (Strategije minngie- jïh jåarhkeööhpehtæmman barkijijstie ...
 • Kildeføring

  07.04.2021 | Kapittel

  ...hovedregel ikke en navngitt forfatter.  Du er ikke avhengig av å kjenne til og oppgi en navngitt forfatter for å oppføre en nettside som kilde i akademiske tekster. Slik gjør du det i ulike akademiske referansestiler:  ...
 • Video transcription Stephanie Herlich & Steve Landau

  18.04.2021 | Artikkel

  ...is. TABLET: On this activity, you got seven correct out of 22 possible correct answers in 10 tries for an accuracy of 31%. It took you 72 seconds. Swipe left to repeat this activity. This was the only activity ...
 • Skuvlačála davvisámegillii/nordsamisk

  04.09.2019 | App

  ...lohkanmetodihkas, Čállit lohkamii boallobeavdejiena ja hupmansyntesa bokte (Å skrive seg til lesing med talende tastatur, STL +). Čállinprográmmas lea giehtačála, vai galgá álkit oahppat dovdat ja čállit ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!