Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 511 - 520 av 3141 treff.

 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...variasjonen blant barna i studien. Alle barna levde i en tospråklig virkelighet hvor de hver dag brukte begge språkene (eller flere). Når barna skulle vurdere hvor mye de brukte morsmålet sitt eller hvor viktig ...
 • God ASK

  06.06.2016 | Nettressurs

  Rettleiingsmateriell med filmar, instruksjonar, forklaringar, spørsmål og arbeidsoppgåver som gjer at du som er vaksen, kan bli ein god kommunikasjonspartnar for barn frå to til seks år som treng alternativ ...
 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...enten være en primær matematikkvanske eller ha sammenheng med andre vansker, som dysleksi, språkvansker og ADHD.  Rådgivningen kan være en individbasert tjeneste, for eksempel å anbefale spesialpedagogiske ...
 • Tilbake til skole og barnehage

  21.01.2021

 • Å forstå hva barnet uttrykker

  30.11.2021

 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  16.01.2023

 • Favne hele laget rundt barnet

  14.02.2022

 • Tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole

  16.02.2021 | Bok/hefte

  ...kartlegging av tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole. I 2019 publiserte Statped en rapport fra et kartleggingsarbeid vedrørende tegnspråkopplæring i norske barnehager og grunnskoler. Kartleggingen viste ...
 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  01.02.2019 | Artikkel

  ...argumentene som brukes for eller mot kartlegging, har ofte grunnlag i ideologiske motsetninger. Det er uheldig for både praksisfeltet og den faglige utviklingen i  barnespråkfeltet at denne debatten får ...
 • Måltidets pedagogiske muligheter i barnehagen

  06.09.2017 | Bok/hefte

  Ekholt barnehage i Rygge kommune. Rapporten Mellom fiskepakker og kyllingsuppe – Måltidets pedagogiske muligheter i barnehagen beskriver pedagogisk praksis i en barnehage med fokus på gode måltider for alle ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!