Til hovedinnhold
Viser 891–900 av 3138 treff.
 • Geometri for blinde

  15.06.2016 | Artikkel

  ...rundt seg. Derfor er det viktig at de får erfaringer med konkreter for å forstå begrepene. Dt er også viktig å knytte geometriske begrep til dagliglivet, for eksempel former på bord, dører, tallerkener og kopper ...
 • Samisk tastatur for smarttelefoner

  03.02.2016 | Artikkel

  Hverdagen vil bli enklere for den samiske befolkningen som nå kan få tastatur for både iOS og Android smarttelefoner. - Nå gjør teknologien det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk for mange, og jeg håper ...
 • Språk for handling

  30.03.2020 | Kapittel

  Språk for handling er en strategi å benytte for å kunne få erfaringer i verden selv om man ikke gjennomfører de i praksis selv. Ved å bruke sin uttrykksform skal personen som bruker ASK få en medelev, ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  10.12.2021

 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  Elever med autismespekterforstyrrelser strever vanligvis med å skifte tema og fokus. Det at eleven eventuelt har fikserte interesser, gjerne kalt særinteresser, kan brukes som en styrke. Å trekke inn interessefelt ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  ...mennesker med multifunksjonshemming kan ha rett på spesialundervisning i kommunal regi for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet sier i sin veileder at målene for opplæringen ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  Læremiddelet Til ungdommen – for livsmestring tar utgangspunkt i litteratur for å spore til samtale og refleksjon rundt det å være ungdom.  Seks av tekstene er hentet fra Linn Skåber sin bok, Til ungdommen ...
 • Tegnspråk for grunnskoleelever

  16.08.2022

 • Forelesere /Logaldallii/Lågådalle/ Håalije

  25.08.2022 | Artikkel

 • Forelesere SPOT 2022

  07.06.2022 | Artikkel