Til hovedinnhold
Viser 11–20 av 76 treff.
 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den må gjennomføres av vedkommende elevs lærer e.l., slik at testeren kan følge med i hvordan eleven løser oppgavene. Den er ikke relatert til læringsmål ...
 • Nyttige hurtigtaster i skjermleser

  09.02.2021 | Kapittel

  Caps Lock + Ctrl + K Lese forrige avsnitt Caps Lock + Ctrl + J Lese neste avsnitt Caps Lock + Ctrl + L Lese siden der markøren er plassert Caps Lock + Ctrl + I Leser forrige side Caps Lock + Ctrl + U Leser ...
 • Bo Ege - Gielalasj guoradallam 1 julevsámegiellaj/lulesamisk

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...báhkuj majt mánná l javllam dan gåvå birra. Boahtte gåvvå ihtá sjærmmaj gå åvdep gatjálvis la vássteduvvam. Gåvå vuoseduvvi akta ájgen ja gatjádip gatjálvisáv: «Mij la dát?».   Álkke l máná vásstádusáv ...
 • Edge og andre nettlesere

  10.09.2019 | Kapittel

  Gå til adressefelt: Ctrl+L eller Alt+D Gå til neste side: Alt+Pil høyre Gå til forrige side: Alt+Pil venstre Følg lenke: Enter Oppdater side: F5 Avbryt innlasting av side:Esc Lukk nettleser: Alt+F4 Gå ...
 • Hurtigtaster i Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...visningsmodus Ctrl + Alt + M Aktivere Fullskjermsmodus Ctrl + Alt + F Aktivere Linsemodus Ctrl + Alt + L Aktivere Forankretmodus Ctrl + Alt + D Invertere fargene Ctrl + Alt + I ...
 • NVDA

  10.09.2019 | Kapittel

  ...skjemafelt, knapper og landemerker. I elementlisten flyttes fokus til elementene med: Lenkeliste: Alt+l Overskriftsliste: Alt+o Skjemafeltliste: Alt+f Knapper (buttons): Alt+b Landemerker: Alt+m Bokstavnavigasjon: ...
 • Foniebmgæhttjalibme julevsámegiellaj/lulesamisk

  06.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...hållamnårma milta, jali jus ietján aj sihtá máná jiednadimev tjielgadit. Foniebmagæhttjalime ulmme l gávnadit makkir jiednadimijt mánná jiednat ja/jali álkket álkkedimprosessaj baktu. Dan vuodon máhttá ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

  Agendas. International Journal of Inclusive Education, 22(10), 1048-1061. Qvortrup, A. & Qvortrup, L. (2018). Inclusion: Dimensions of inclusion in education. International Journal of Inclusive Education ...
 • Hurtigtaster

  05.10.2021 | Kapittel

  Safari Kommando + T  Åpne ny fane  Kommando + W  Lukke åpen fane  Kommando + F  Søk på siden  Kommando + L  Aktiver adressefeltet  Kommando + Skift + R  Aktiver Leservisning    E-post Kommando + N  Ny e-post  ...
 • Hurtigtaster Windows skjermleser

  09.02.2021 | Kapittel

  J  Lese avsnittet markøren er plassert i  Caps Lock + Ctrl + K Lese neste avsnitt Caps Lock + Ctrl + L Lese siden der markøren er plassert Caps Lock + Ctrl + I Lese forrige side Caps Lock + Ctrl + U Lese ...