Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 488 treff.
 • Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger

  27.06.2017 | Artikkel

  ...til Statens Hus. Du går forbi politistasjonen og brannstasjonen langs etter Lagårdsvegen og får det lett synlege bygget på venstre hand. Parkering EuroPark har parkeringshus i to etasjer under Statens Hus ...
 • Video transcription Silje Benonisen, Terje Daleng, Anette Smith-Isaksen Holdhus

  18.04.2021 | Artikkel

  ...aids in education, emphasizing inclusion. You will see three examples of aids we have worked on: letter beads, Braille puzzle, and code tiles. As the Norwegian school and kindergarten develops, we keep ...
 • Hva er utviklingshemming?

  07.02.2023 | Artikkel

  ...oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, problemløsning og språk. Utviklingshemmingsdiagnosene er gradert i lett, moderat samt alvorlig og dyp. I tillegg får noen en uspesifisert utviklingshemmingsdiagnose. Det ...
 • Hypotetisk form

  04.05.2015 | Kapittel

  For noen barn er det lettere å delta eller bidra innenfor en «dersom» -form. Denne formen kan oppleves som mindre krevende og forpliktende og dermed lettere å ha et avslappet forhold til. Hvis du skulle ...
 • Ervervet hjerneskade - en usynlig vanske

  17.12.2018 | Artikkel

  ...en «usynlig vanske». Internasjonal forskning viser at selv en hjernerystelse kan betegnes som en «lett ervervet hjerneskade». I Norge antar man at om lag 1600 barn og unge i alderen 0–16 år hvert år pådrar ...
 • Planlegging

  25.01.2018 | Kapittel

  Planlegg returen til skolen godt. Det gjør det lettere for eleven å vende tilbake og bidrar positivt i rehabiliteringen ved at alle er forberedt.
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...velges bort eller anbefales å velges bort, fordi man tenker at det er lettere å lære seg norsk. Begrunnelsen er gjerne at norsk gir lettere tilgang på et språkmiljø, lærere og læringsressurser. Derfor ønsker ...
 • Video transcription Silje Benonisen, Terje Daleng, Anette Smith-Isaksen Holdhus

  07.09.2023 | Artikkel

  ...aids in education, emphasizing inclusion. You will see three examples of aids we have worked on: letter beads, Braille puzzle, and code tiles. As the Norwegian school and kindergarten develops, we keep ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  For å eksemplifisere dette kan vi se på substantivet IS. Ordet starter med en vokal, lett å uttale, lett å synge og lett å avlese på munnen. Så kommer S, en mer komplisert konsonant, både når det gjelder ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  ...barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet. Statped kan i samråd med lokalt PPT bistå barnehage- ...