Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 101 - 110 av 232 treff.

 • Strakstilbud ved hørselstap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...til noen samtaler. Se film om strakstilbud og foreldresamtale Straks-film m/tekst Se filmen med tegnspråktolkning Straks-film m/tegnspråktolking Målgruppe Foreldre som nylig har fått påvist hørselstap hos ...
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...eller dysartri, mulighet til å gi uttrykk for hvordan han eller hun ser på seg selv. VASAS er et verdifullt redskap for å kartlegge følelser på ulike stadier i rehabiliteringen. VASAS – en forkortelse for ...
 • Samtaleguide om barnets morsmål

  29.03.2017 | Bok/hefte

  for å få mer kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling. Foreldrene er en viktig kilde og verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling i morsmålet sitt. En god samtale med foreldrene kan danne ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...gjøres gjeldende.  Når målene for undervisningen utarbeides er det viktig å ha for øyet hva slags nytteverdi de skal ha for den enkelte.  Overordnet kan man si at man etterstreber realistiske og funksjonelle ...
 • Fokus på tidlig innsats

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...tillegg streve i samhandling med andre barn og voksne som et resultat av dette. Det kan være svært verdifullt å avdekke vansker og fange opp disse barna tidlig, slik at kompenserende og forebyggende tiltak ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  Bokas overordnede tema er elevers psykososiale miljø. For å lage en bok med høy nytteverdi for lærere og lærerutdannere, har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi ...
 • En suksesshistorie

  15.10.2018 | Kapittel

  Skoleledelsen gir oss anledning til å skaffe oss ASK-kompetanse og utvikle oss videre, det er utrolig verdifullt, sier hun. En annen suksessfaktor er stabilt personale og dedikerte assistenter/fagarbeidere. Det ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  ...for praksisen med å vurdere flerspråklige individer med ervervede kommunikasjonsforstyrrelser, og verdien av å vurdere alle deres språk i utrednings- og rehabiliteringspraksisen. Monica Norvik, Mira ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...takk rettes til Anne-Signe Høivoll Piros som sto for pilotutprøving av oppsett og fremgangsmåte. Verdifulle erfaringer og tips ble formidlet til oss gjennom dette arbeidet.
 • D

  30.11.2011

  ...til angivelse av den brytende kraft i linser. En linses dioptriske styrke angis som den resiproke verdi av linsens brennvidde målt i meter. En konveks linse med brennvidde 1 meter har en styrke på +1,0 ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!