Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 11 - 20 av 232 treff.

 • Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram

  03.09.2018 | Kapittel

  ...temaet Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. www.udir.no ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  ...med andre i barnehagen som kjenner barnet. Dette kartleggingsverktøy har innlagte grenseverdier. Disse grenseverdiene er satt på bakgrunn av normdataene fra tidligere utprøvingsfaser. I dette kartleggingsverktøyet ...
 • Samtaler om helse

  20.02.2020 | Artikkel

  ...personer som har afasi. Av Line Haaland-Johansen m. fl. 2017. 6 sider. Finansiert av ExtraStiftelsen via Afasiforbundet i Norge. Av Line Haaland-Johansen m. fl Afasiforbundet i Norge, 2017 ...
 • Kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK

  01.06.2017 | Artikkel

  (eksempelvis å være i samme klasse på skolen) menneskelige faktorer (eksempelvis felles sosiale verdier, positive holdninger til barn med funksjonsnedsettelser, og motivasjon for vennskap) bruk av teknologi ...
 • Individuelle ønsker for oppfølging av stamming

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...skårene, går Alfa-verdien mot 0, men dersom det er en god konsistens, går den mot 1. Statistiske analyser er gjennomført for å sikre reliabilitet. Resultatet har vist en total Alfa-verdi på .894, og delleddet ...
 • Stammebehandling av barnehagebarn

  24.02.2020 | Artikkel

  ...stammer. Artikkel av Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m. fl. I Norsk tidsskrift for logopedi, 2/2019, side 6-13 Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m. fl. Norsk tidsskrift for logopedi, 2019 ...
 • Struktur og organisering

  25.01.2018 | Kapittel

  Organisering av undervisningsmateriell. Utvalg, understreking, notater, Power Point-presentasjoner m.m. Huskehjelp, i form av LOGG, mobiltelefon, kalenderfunksjon, tankekart, assistent osv.
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...lesefunksjonen på en bestemt avstand. Resultater fra lesetesten sammen med resultater fra visus tester gir verdifull informasjon om synet og hvordan personen bruker synet. Loga PVlohkan birra davvisámegillii. PVles ...
 • MatataLab - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...hvilken vei de skal ligge, og passer bare i denne posisjonen på kodebrettet. Kodebrikker som har ulike verdier, har også et hjul med taktile kjennetegn som er enkelt å dreie på. Koderoboten har et ansikt slik ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...klassifiseres i fire lydklasser, hvor klasse A har grenseverdier som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. For nye bygg må minimum grenseverdiene for klasse C være oppfylt. Montert høyttaleranlegg ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!