Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 41 - 50 av 232 treff.

 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  Callesen, K., Nielsen, A. M. og Attwood, T. (2002). KAT-Kassen (kognitiv affektiv træning). Psykologisk Forlag A/S- et selskap under Dansk psykologisk forlag. Harris, P. L. (1989) Children and emotion ...
 • Å skrive

  03.09.2018 | Kapittel

  ...oss ferdighetsmålene i temaet Tastatur- og tekstbehandling i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. på www.udir.no En elev som bruker punktskrift, bruker tastatur for å skrive. Han bruker enten punktskrifttastatur ...
 • Matematisk bindestrek

  01.09.2021 | Kapittel

  ...som ⠠, dvs. punkt 6.  Visuell skrift  Tegn på PC  6-punktskrift  8-punktskrift  120𝑚25𝑠120m25s   120´m/25´s  ⠼⠁⠃⠚⠠⠍⠌⠼⠃⠑⠠⠎  ⢁⢃⢑⢚⠠⠍⡐⢃⢑⠠⠎  log𝑎2log⁡a2      log´a/2  ⠇⠕⠛⠠⠁⠌⠼⠃  ⠇⠕⠛⠠⠁⡐⢃     I matematikkbøker ...
 • Ordliste syn

  06.01.2012

  Gunnar Høvding. Oftalmologi betyr læren om øyet og øyesykdommer. A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å   ...
 • micro:bit undervisningsopplegg

  25.05.2022 | Kapittel

  ...trenger du en variabel. En variabel brukes til å lagre verdier, for eksempel et tall. En variabel har et passende navn som du bestemmer selv, og en verdi. Her passer det å kalle variabelen for antall. Du trenger ...
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...kan delta i fellesskapen på ulike måtar. Mangfald blir ofte sett på som noko positivt, og som ein verdi som skal gi utviklingsrom for alle barna. Å inkludera inneber endring, og dette er ansvaret til alle ...
 • Sosial fungering

  10.02.2020 | Kapittel

  Barnets atferd kan være endret Barnets følelser kan være endret (gråt, sinne, empati, m.m.) Barnets evne til å være sammen med andre kan ha blitt annerledes Humørsvingninger kan komme fort Barnet kan ha ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...for øyet eller øret eller begge deler samtidig som, for eksempel film, tegnspråktekster, animasjoner m.m.. Tegnspråktekster  Å feste tegnspråk til papir er en nesten umulig oppgave, men veldig enkelt med ...
 • Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne

  06.06.2016 | Veileder

  ...vurdere spesielle trekk ved en elev knyttet opp til eksempelvis tics, tvang, angst, opposisjonell atferd m.m. Dersom skolen har mistanke om at eleven sliter med denne type problematikk, bør skolen ta kontakt ...
 • Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

  03.02.2016 | Nettressurs

  2011. Den inneholder tekster med oppgaver, matcheoppgaver, spørsmål/svar-oppgaver, metodiske tips m.m. Redaktør: Eli Qvenild, Statped. Statped ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!