Til hovedinnhold
Viser 51–60 av 265 treff.
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  Roos (2009) forteller at forskning har avdekket at døve sjeldent analyserer ord og bruker den verdifulle morfologiske informasjonen. Vi kan tenke oss at eleven møter et ukjent ord som uvennlig og kan ...
 • Video transcription Anneke Blok

  07.09.2023 | Artikkel

  ...work in Amsterdam at Royal Dutch Visio Center of Expertise, for blind and partially sighted people. I'm going to tell you about total preparatory topographical methods. They're called "An and Jan" and "Where ...
 • Inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...materiell tilgjengelig som støtte til læring. Det handler med andre ord om å arbeide med holdninger, verdier, innhold, organisering og ressurser på en slik måte at tilbudet rommer alle elever og deres behov ...
 • Å få et barn med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  Lytte- og talespråkstimulering etter lydpåsetting Se filmen med tegnspråktolking Å få et barn m/nedsatt hørsel m/tolk Filmen er del av en filmserie Møt fire barn med nedsatt hørsel som er ett, tre, fire og ...
 • Starte i barnehagen med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...hjem Tilretteleggingstiltak i barnehagen Se filmen med tegnspråktolking Starte i barnehagen m/nedsatt hørsel film m/tolk Filmen er del av en filmserie Møt fire barn med nedsatt hørsel som er ett, tre, fire ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...kjenne igjen og forstå ulike følelser. Appen kan også brukes for å lære matematiske konsepter som tallverdier og distanse, eller som støtte i historiefortelling. Funksjonsklossene endrer reaksjon ut ifra hvilken ...
 • Peer-Victimization of Young Children With Developmental and Behavioral Difficulties

  03.06.2019 | Artikkel

  ...ved Folkehelseinstituttet og seniorrådgiver i Statped  Forskning og utvikling Elise Øksendal m.fl. Oxford academic ...
 • Andre ressurser

  24.04.2023 | Kapittel

  ...artikler om tolket undervisning for døve og hørselshemmede elever, rettet mot lærere.  Litteratur - Berge m.fl ...
 • Tema: Bingo

  03.04.2020 | Kapittel

  ...tegnspråktekster for  Bokstaveringsbingo - se video  lærerVeiledning   Bingobrett Bingo med navn som begynner med M ...
 • Dæjpeles bïevnesh

  01.09.2022 | Artikkel

  Gaskebiejjiebeapmoe Scandic Nidelven hotellesne.   Bïeljelimmie  Toelhkeme Toelhkeme digitaaleligke jåhta. Dïjph PC:m/telefovnem jïh bealjesh meatan jis toelhkemem daarpesjh. Govlehtimmie-almetjh Statped: Solvår Knutsen ...