Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 51 - 60 av 232 treff.

 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  2008). Alle voksne rundt det døve og sterkt tunghørte barnet har et ansvar for å sikre at barnets verdifulle og kortvarige barndom ikke gambles bort. Utviklingsmulighetene til hørselshemmede barn er svært ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  (”integrative motivation”). Pedagoger må tidlig vise nytteverdien for sine elever, enten skrivingen retter seg mot skriveren eller mot andre. En nytteverdi for eleven selv er at eleven får ros for sin aktivitet ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...disse barrierene på. I pedagogisk sammenheng kan vi se på lek både som et mål og en metode. Lekens egenverdi for barnet gjør at barnehagen og skolen må være opptatt av å skape muligheter for lek. Lekens potensial ...
 • Linjeavstand og tegnavstand

  09.02.2021 | Kapittel

  Linjeavstand kan også ha stor betydning for lesbarhet. Standardverdien er 1. Prøv gjerne å øke den til 1,5. Du finner valget på Hjemfanen under Avsnitt: Avsnitt bilde Du kan bruke hurtigtaster Enkel linjeavstand: ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...norsk, kan eleven ende opp med mekaniske regneferdigheter. Mekaniske ferdigheter alene har liten overføringsverdi til problemløsning i det virkelige livet. Det er derfor nødvendig med rike og varierte erfaringer ...
 • Hører du meg nå?

  03.02.2017 | Veileder

  ...ulike typer hjelpemidler for barn, unge og voksne med CI. Mye av innholdet i veilederen har overføringsverdi til elever som benytter høreapparat (HA). Det anbefales ofte at man kommer i gang med bruk av ...
 • Etiske refleksjoner

  04.05.2015 | Kapittel

  ...for at barnets følelser kanskje er annerledes enn våre egne, men like sanne, er en grunnleggende verdi. I det ligger blant annet å ta barnet alvorlig, og tro på barnets følelser også når vi ikke kan forstå ...
 • Hurtigtaster i Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  Ctrl + Alt + K Gå til forrige setning i opplesningen Ctrl + Alt + H Endre visningsmodus Ctrl + Alt + M Aktivere Fullskjermsmodus Ctrl + Alt + F Aktivere Linsemodus Ctrl + Alt + L Aktivere Forankretmodus ...
 • Forskning på bruk av programmering i opplæringen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...metakognisjon og logisk tenkning. (5)     (1) Karna-Lin, E., Pihlainen-Bednarik, K., Sutinen, E. & Virnes, M. (2006) Can Robots Teach? Preliminary Results on Educational Robotics in Special Education. International ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn synshemming

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...rammeplaner i barnehage og skolens fag- og rammeplaner blir oppfylt. Oliv Klingenberg, Anna M Kittelsaa, Anne Hildrum Holkesvik, Sigrid Elise Wik og Patrick Kermit. NTNU Samfunnsforskning, 2015 ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!