Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1371 - 1380 av 2559 treff.

 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  De fleste barn med autismespekterforstyrrelser har fått diagnosen i løpet av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt ...
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  Her får du beskrevet hvordan du kan bruke spillet sammen med elever som har særskilte opplæringsbehov. Spillet Embracelet kan sammenlignes med en oppvekstroman som tar for seg temaer som vennskap, naturvern ...
 • Om ressursen

  09.02.2021 | Kapittel

  Målgruppen er personer med nedsatt syn, og lærere som underviser elever med nedsatt syn. Ressursen er delt inn i 7 tema: Tilpasninger i operativsystemet (Windows 10) Forstørring Opplesning av tekst Tilpasning ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  Energi uttrykkes ved å vifte med hendene, lage lyder, rulle eller rugge kroppen. Dette er vanlig å betrakte som selvstimulering, ofte kalt blindismer. Det kan forklares med at blinde mangler muligheter ...
 • Et analytisk blikk på inkludering

  22.05.2019 | Bok/hefte

  ...har undersøkt hvordan voksne kan bli mer bevisste på hva tilhørighet og deltakelse kan bety for barn med multifunksjonshemming.  I denne rapporten ønsker vi å få frem tema som kom ble tydelige da vi utforsket ...
 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...rette for felles oppmerksomhet med et barn som ikke ser. Å ha felles oppmerksomhet med andre er et av de viktigste elementene i et lite barns utvikling. Felles oppmerksomhet med et seende barn gir barnet bekreftelse ...
 • Forberedelse til overganger og nye steder

  06.11.2019 | Artikkel

  ...tilrettelegging for elever som trenger trygghet i forbindelse med overganger og nye steder og situasjoner. For noen er det ekstra viktig med forutsigbarhet og forberedelse til nye steder, situasjoner og ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...skoletilbud.   Les omtalen av Habtool på nordsamisk. Habtool registrering og kartlegging brukes sammen med boka “Individuelt & tilrettelagt – Arbeidsredskap for individuell plan og individuell opplæringsplan” ...
 • Medfødt rubellasyndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...i 1962. Siste store utbrudd i Norge var i 1978-79 og i denne perioden ble det født mange mennesker med syns- og/eller hørselhemning eller kombinerte sansetap. Det siste registrerte tilfellet av medfødt ...
 • Digital historiefortelling

  14.01.2021 | Video

  Webinar om digital historiefortelling med eksempler på digitale historier i Book Creator, Inspiration og iMovie på iPad og PowerPoint på PC.  Bente Moen Kristiansen og Elin Brandshaug, Statped. Webinar ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!