Til hovedinnhold
Viser 1601–1610 av 2600 treff.
 • Touch-metoden

  16.08.2023 | Kapittel

  ...trykkes ned med bestemte fingre. Dette gjør det mulig å skrive uten å se på tastaturet. For elever med synsnedsettelser er det å beherske touch-metoden viktig for å kunne skrive effektivt. Elever med nedsatt ...
 • Orienteringsteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...orientering Målet med orienteringsteknikker er å holde retning eller å ta retning. Man holder vanligvis retningen ved å følge en ledelinje, men noen ganger må man forflytte seg uten en ledelinje. Det kan ...
 • Trinn 5 Et gjenkjennelig ord

  30.05.2023 | Kapittel

  Bokstaver i rekke gruppert i «ord" (dvs. med mellomrom mellom minst to grupper bokstaver) men uten forståelige ord. Eksempel med tastatur: iLCR6a iLKVKC CPRSB WRKe BRKe Personer på dette nivået er fortsatt ...
 • Medfødt rubellasyndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...i 1962. Siste store utbrudd i Norge var i 1978-79 og i denne perioden ble det født mange mennesker med syns- og/eller hørselhemning eller kombinerte sansetap. Det siste registrerte tilfellet av medfødt ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...skoletilbud. Les omtalen av Habtool på nordsamisk. Habtool registrering og kartlegging brukes sammen med boka “Individuelt & tilrettelagt – Arbeidsredskap for individuell plan og individuell opplæringsplan” ...
 • Skoleledelsens tilrettelegging

  03.06.2021 | Kapittel

  For at elever med autisme skal få tilfredsstillende opplæring i et inkluderende læringsmiljø kreves en visjon og gode organisatoriske rammer. Ledelsen ved skolen har en viktig rolle for at det skal lykkes ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  De fleste barn med autismespekterforstyrrelser har fått diagnosen i løpet av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt ...
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  Her får du beskrevet hvordan du kan bruke spillet sammen med elever som har særskilte opplæringsbehov. Spillet Embracelet kan sammenlignes med en oppvekstroman som tar for seg temaer som vennskap, naturvern ...
 • Begynner barnet mitt å snakke snart? Ikke vent og se

  01.11.2021 | Bok/hefte

  ...og supplerende kommunikasjon (ASK) er, hvorfor det er viktig og hvordan du kan hjelpe barnet ditt med å utvikle språket sitt. Lågå Goassa så lik mánná sáhkadahttjá? birra julevsámegillii. Loga Ii go mu ...
 • 2-tusen

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...for begrepsforståelse og et rikere språk. 40 ulike tema og fire eventyr for barn fra 4 til 10 år, med illustrasjoner, norsk tegnspråk, grafiske tegn (SymbolStix), norsk tale/skrift og støtte for bryterstyring ...