Til hovedinnhold
Viser 1951–1960 av 2593 treff.
 • Lag en «adverbfortelling» på norsk tegnspråk

  07.03.2023 | Kapittel

  ...får første verb og endrer dette, neste elev får neste verb osv. Lærer skal så vise hele fortellingen med de verbene elevene har valgt.
 • Språklig minoritet/majoritet

  25.04.2023 | Kapittel

  Barn og tolking ligger det flere klipp fra en situasjon med tolk på Vitensenteret. Her var det tre tegnspråklige barn som deltok i et opplegg med kjemi- og fysikktriks. Forsker-Frederic var den eneste som ...
 • Andre ressurser

  24.04.2023 | Kapittel

  Filmen Tegnspråktolk i videregående skole – en veiledning er produsert av Supervisuell for NTNU, med støtte fra Extrastiftelsen. Fagansvarlig er Sigrid Slettebakk Berge som har forsket på tolking i videregående ...
 • Oppstart av timen

  17.08.2023 | Kapittel

  Start timen med å samle elevene i ring. Det gjør det enklere å høre hva som blir sagt. En navnerunde gir oversikt over hvem som er til stede. Informer om mål og innhold i timen. Det gir oversikt og forutsigbarhet ...
 • Oppvarming på matte

  21.08.2023 | Kapittel

  ...energibesparende for eleven at øvelsene gjennomføres på ett sted, samt at eleven unngår å støte borti medelever.  Gjenta gjerne samme oppvarmingssekvens over tid. Det gir forutsigbarhet og større mulighet for ...
 • Samisk punktskrift

  28.03.2023 | Kapittel

  ...punktskrift. Bilde samisk punktskriftalfabet Det sørsamiske alfabetet bruker det norske alfabetet med tillegg av bokstaven ï. Dens tilhørende punkttegn er ⠌. Det lulesamiske alfabetet har bokstavene Á ...
 • Ledsaging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...selvstendig eller sammen med medelever. Ledsagerens rolle er å være tilgjengelig når eleven trenger det. Samtidig må ledsageren være bevisst på å ikke være til hinder for samspillet med medelevene. Det anbefales ...
 • Filterbriller

  01.09.2023 | Kapittel

  ...filterbrille er et hjelpemiddel som øker kontraster og/eller begrenser lysømfintlighet og problemer med blending. Brillene kan også være nyttige ved overganger fra direkte sollys til skygge, og omvendt.
 • Digitale verktøy

  21.04.2023 | Kapittel

  ...nytteverdi. For best mulig inkludering bør det velges verktøy som hele klassen kan forstå og arbeide med på en selvstendig måte. Regneark og digitale kalkulatorer er verktøy som kan være nyttig å bruke, om ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  ...informasjon om omgivelsene, det nære og det som er langt unna, både med hensyn til form, farge, kontrast, bevegelse, utstrekning med mer. Det å se er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide lysinntrykk ...