Søk | www.statped.no

Viser 81 - 90 av 571 treff.

 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...og andre lærere, fagfolk og myndighetene. Imidlertid skal ikke kartlegging erstatte mer formelle tester eller brukes for å fremheve en undervisningsmetode eller teori til fordel for en annen. Kartlegging ...
 • Scandcleft

  29.11.2018 | Artikkel

  ...kjeveortopeder, logopeder og psykologer. Tre ulike operasjonsteknikker ble benyttet. Disse tre teknikkene ble testet opp mot en fjerde, felles operasjonsprosedyre. Målet med studien var å komme frem til en type kirurgi ...
 • Talesyntese

  01.12.2020 | Kapittel

  ...andre morsmål enn norsk, kan det å lytte til opplest tekst på norsk være en god støtte. Det kan hjelpe både på forståelse og syntaks. Her kan du se video om å oversette tekst Testblokk Hvordan bruke talesyntese ...
 • Samorost 3

  22.09.2020 | App

  ...inspirasjon og utforsking. Samarost 3 kan også brukes som et utgangspunkt til diskusjon og tekstproduksjon i norsk. Spillet kan øyestyres og de visuelle instruksjonene i form av bilder i stedet for skriftlige instruksjoner ...
 • Krig og konflikter - ofte brukte uttrykk

  30.03.2022 | Nettressurs

  ...medier, og mange ukjente ord og uttrykk blir brukt. I denne ressursen blir tolv norske uttrykk forklart på norsk tegnspråk og norsk tale. Statped ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  ...manipulere med ulike gjenstander, som ofte er en del av mange tester som blir benyttet, vil være helt umulig. Da er det nødvendig å tilrettelegge testene slik at personen får mulighet til å besvare oppgavene.
 • Les opp det jeg skriver

  15.10.2021 | Kapittel

  ...nyttig, men samtidig er det en vesentlig ulempe at bokstavbenevnelsen (grafem) og ikke bokstavlyden (fonem) leses opp. Bokstaven «h» bør uttales «h» og ikke «hå». Dette er en vesentlig svakhet for de yngste ...
 • Stammebehandling av barnehagebarn

  24.02.2020 | Artikkel

  Norske logopeders praksis. I denne artikkelen presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse om hvilke tilnærminger norske logopeder (N=117) oppgir at de benytter i arbeid med barnehagebarn som stammer ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  ...se nærmere på. Er det mistanke om lærevansker, bør dette kartlegges, blant annet gjennom kognitive tester. Det er viktig for å fange opp bakenforliggende evneprofil – sterke så vel som svakere funksjoner ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  ...taleapraksi skrevet av oversetterne av Diagnostisk verktøy for taleapraksi, publisert i Tidsskrift for Norsk Logopedi i 2020. Hva er taleapraksi? Taleapraksi skiller seg fra afasi, som er en språkvanske, og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!