Til hovedinnhold
Viser 771–780 av 2577 treff.
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...elever med lesevansker, er det også å styrke deres leseferdigheter på de områdene som byr på utfordringer. For å få til det er det nødvendig å innhente kunnskap om hva hver enkelt elev sliter med og organisere ...
 • Sierralágásj dievnastusá

  01.01.2015 | Kapittel

  ...hållamgiela åvddånibmáj. Bagádallam le modulajda juogeduvvam ja fáladuvvá nielje jage ájggudagán. Norsk med tegnstøtte le kurssafálaldahka æjgádijda bieljedime mánájda álldarin 0-6 jage ja fáhkaulmutja sijáj ...
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  ...at de både trenger lytte- og talespråklig veiledning og opplæring i norsk tegnspråk.  Målgruppe Laget rundt barnet eller eleven med nedsatt hørsel som trenger bistand til spesialpedagogisk og tilpasset ...
 • Digital mobbing

  22.09.2016 | Bok/hefte

  Digital mobbing er en bok for foreldre, lærere og ande voksne som jobber med barn og ungdom.  Boken tar opp spørsmål som: Hva er digital mobbing? Hvordan skiller den seg fra tradisjonell mobbing? Hvem ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

  Fasting, R., Hausstätter, R. S. & Turmo, A. (2011). Inkludering og tilpasset opplæring for de utvalgte? Norsk pedagogisk tidsskrift, 95(2), 85-90.  Kermit, P. S. (2018). Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige ...
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...på seg, handle og smøre matpakke. Forkortelsen ADL står for Activities of Daily Living, og er på norsk oversatt til Aktiviteter i dagliglivet. Det kan også kalles hverdagsmestring. ADL blir brukt om gjøremål ...
 • Tema: En sommerdag

  20.04.2020 | Kapittel

  Håndformfortelling med 5-hånd + oppgaver  ...
 • Innhold i bildebeskrivelser: Normalspråklig variasjon hos voksne

  20.02.2020 | Artikkel

  ...bruker metoden for å analysere innholdskomponentene i «Kaketyveri»-beskrivelser samlet inn fra 60 norsktalende kvinner og menn som ikke har noen språkvanske. Artikkel av Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen ...
 • Hva er programmering?

  01.03.2021 | Kapittel

  ...begrepene. En forklaring på ulik begrepsbruk er at det engelske ordet «coding» direkte oversatt til norsk blir «koding». Programmering "rommer mer" enn koding og i LK20 brukes derfor programmering.   Denne ...
 • Eksempler på ulike typer planer

  24.10.2019 | Kapittel

  ...ukeplan oversikt over lekser og informasjon. Her er noen tips for å skape god oversikt og forutsigbarhet med tilrettelegginger, for å gjøre innholdet mest mulig tilgjengelig når du lager ukeplan: Korte presise ...