Til hovedinnhold
Viser 2131–2140 av 2546 treff.
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...utvikle forskningsbasert kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av ny teknologi samarbeide med universiteter og høgskoler nasjonalt og internasjonalt om å gjennomføre forskningsprosjekter bruke ...
 • Lavt læringsutbytte og frafall i videregående skole i Nord Norge

  27.11.2018 | Artikkel

  Statpeds brukergrupper er svært heterogene og med ulike opplæringsbehov. Målet for prosjektet er å finne fram til faktorer som gjør at eleven blir i den videregående opplæringen og fullfører skolegangen ...
 • Forventninger til læring og vekst

  15.10.2018 | Kapittel

  ...spørsmål? Det er enkelt å se hvordan elever med store motoriske vansker blir snakket med av de voksne gjennom å observere hvordan medelevene deres snakker med dem. De voksnes atferd avsløres gjennom barnas ...
 • MIO - praktisk matematikk i barnehagen

  04.05.2022 | Konkret materiell

  ...samme struktur som denne. Som i observasjonsmateriellet, deles matematikken inn i tre hovedområder, med to delområder under hvert. Hovedområdene er: Problemløsning, Geometri og Telling og antall. (Tekst ...
 • Tilskuddsordning

  07.07.2021 | Kapittel

  ...grunnopplæringen ut fra egne behov. Barnehage- og skoleeiere gjennomfører kompetanseutvikling gjennom partnerskap med universiteter og høgskoler (UH-sektoren). Lokale behov ligger til grunn for å prioritere hvilke ko ...
 • Slik følger du konferansen

  30.03.2022 | Artikkel

  ...på webinarlenken "Følg konferansen direkte her" på hovedsiden til konferansen.  Registreringsskjema dukker opp, med tre korte spørsmål, før du får tilgang til sendingen.   Deretter kommer du inn til selve streamingsiden ...
 • Synshemming før skolealder

  23.02.2021 | Fagområde

  I Norge går de fleste barn i barnehagen før skolestart. Dette gjelder også for barn med synshemming. Personalet har derfor en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer for å fremme utvikling og læring ...
 • Punktnotekriterier

  25.02.2021 | Video

  ...punktskrift andre tegn enn noter som f.eks. kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten kan punktleseren lett skille notene ...
 • Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...i gitarspill i grunnskolen, og som har en blind eller sterkt svaksynt elev i klassen. Intensjonen med heftet er å gi praktiske og enkle råd om hvordan undervisningen kan tilrettelegges slik at blinde og ...
 • Nettbrett i skole-hjem-samarbeid

  27.01.2016 | Video

  Flatanger skole gjør enkel teknologi en stor forskjell. Her brukes videoopptak i analyse av arbeidet med Hans-Kristian. I tillegg brukes nettbrett som kommunikasjonsverktøy mellom hjem-skole. Dette har gitt ...