Til hovedinnhold
Viser 2271–2280 av 2546 treff.
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...andrespråk. For å lære språk må man ha tid og erfaring med å høre og bruke det. Slike erfaringer går både på hvor lenge man har hatt erfaring med språket kvaliteten av erfaringen. Det vil si hvor intensiv ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  31.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...i. Hvorfor kartlegge barn og unges interesser? Interessene våre er individuelle. For barn og unge med ulike utfordringer er innhenting av kunnskap om interesser et viktig grunnlag for tilretteleggingen ...
 • God start - veien fram - sluttrapport

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...modellen. Seks familier blitt intervjuet, og 30 familier har besvart en omfattende spørreundersøkelse med spørsmål om informasjon og oppfølging de har mottatt, hva de har hatt behov for, og opplevelse av stress ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Forskning på tospråklighet og opplæring av hørselshemmede barn og unge. Bok på engelsk med Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere. Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske ...
 • Mobilitetsstokker og markeringsstokker

  16.10.2013

  ...ulike støttestokker som er beregnet på eldre og personer med balansevansker og nedsatt gangfunksjon. Støttestokkene er hvitlakkerte og markert med refleks. Mobilitetsstokk Mobilitetsstokken brukes av blinde ...
 • Kartlegge synsfunksjon

  10.06.2016 | Artikkel

  Statped kartlegger synsfunksjonen hos barn, unge og voksne med ulike synsvansker. En øyelege må først ha undersøkt synet, slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i kartleggingen. Når vi kartlegger ...
 • Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...spesialpedagogiske og faglige tilbud på området. Strakstilbudet gis ofte i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målet er da å: Bistå med å etablere et tilpasset og koordinert utviklings- og opplæringstilbud i overgangen ...
 • MyScript Calculator

  27.07.2016 | App

  Appen regner også ut ukjente tall automatisk, dersom disse angis med et spørsmålstegn. Appen gir mulighet for variert matematikkundervisning. Med denne kan du bruke håndskrift istedenfor taster, og du kan se ...
 • Osmo

  27.03.2019 | App

  Med Osmo kan du bruke flere sanser i lek og læring ved å kombinere apper og konkrete brikker. Osmo består av et grunnsett der du setter iPaden i et stativ og monterer en reflektor over kameralinsen. Dette ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  ...gjennom regler og rutiner samtidig som en positiv relasjon til elevene er en forutsetning for å lykkes med dette. Et godt læringsmiljø kjennetegnes derfor av struktur, trygghet og toleranse for at vi er forskjellige ...